Verfijn op:

Veteranen van Romeinse hulptroepen
Na de komst van de Romeinen in Nederland veranderde er bij de inheemse...
Gebieden
De dodenakker op Steenakker
Op de Steenakker in Breda-West werd een vier hectare groot urnenveld o...
Archeologie
Vuurstenen werktuigen
Omstreeks 9800 v.Chr. begon een kortstondige warme periode, die we ...
Voorwerpen
Oostenrijkse Successieoorlog
Breda werd elke vijftig jaar geconfronteerd met oorlog. Tussen 1740 en...
Gebieden
De Steenakker in de Romeinse Tijd
Steenakker is vanaf de late ijzertijd tot aan het begin van de vierde ...
Gebieden
De stad krijgt de woeste gronden in eigendom
Op 13 mei 1280 ontvingen de poorters van de stad Breda een belangrijk ...
Gebieden
Jagers/verzamelaars aan de rand van het beekdal
Na het Aller-interstadiaal (een warmere periode in de laatste IJstijd)...
Archeologie
De oude hof van Ulvenhout
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in 20...
Archeologie
De eerste bewoners van de stad Breda
De oudste sporen van de prestedelijke nederzetting Breda zijn aangetro...
Archeologie