Hooijdonkseweg (Haagse Beemden)

Gebieden
1564 tot heden
1760 1760

De Kluisstraat gezien vanaf de Hooijdonkseweg. Foto: Karel Leenders. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische landschapsinventarisatie van de gemeente Breda de Hooidonkseweg aan als een beemdenweg. Een beemdenweg is een weg die naar de beemden leidt, en meestal dood loopt.
De toponymist Christ Buiks vond de Ooyendonkseweg voor het eerst vermeld in 1564: den Oeyendoncxenwech. In 1686 bepaalde het dorpsbestuur van Princenhage volgens Buiks dat de gegoeiden (grondeigenaren, ingelanden) in de polder van Oiyendonk het Werftse-, het Oyendonckschen- en het Damsweegjen moesten onderhouden, "buyndertaelsgewys", dat wil zeggen naar rato van de oppervlakte die zij in eigendom hadden. Het gaat hier om de huidige Werftseweg, Hooijdonkseweg en Dammenseweg, drie beemdenwegen die dood liepen tegen de rivier de Mark.

Hooidonk, of beter Ooyendonk

Ooyendonk (Oyendonc) wordt volgens Buiks al vermeld in 1383. Ooy is volgens hem waarschijnlijk identiek met uwe, ouwe alluviaal land, verband houdend met *ahwa, water. Ooyendonk ligt tegen de Mark en zal, zeker in de wintermaanden, geregeld onder water hebben gestaan. Ooyendonk betekent dus volgens hem de hoogte bij het onder water staande of moerassige land. De twintigste-eeuwse schrijfwijze was Hooiendonk, een associatie met hooi, omdat er veel beemden lagen. Donk betekent zandige opduiking in moerassig gebied.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Stichting werkgroep Haagse Beemden, Voorlopige atlas van de toponiemen in de Haagse Beemden Oost (Breda, 1977).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven