Verfijn op:

Opgraving Seminarieweg 2014
Sporen van menselijke aanwezigheid in de vroege steentijd...
Archeologie
Booronderzoek KMA terrein 2011
In 2011 heeft er aan de noordzijde van het KMA terrein een uitgebreide...
Archeologie
Opgraving Mendelssohnlaan 1
In 2011 en 2014 zijn er archeologische onderzoeken uitgevoerd op het t...
Archeologie
Opgraving Bavel Breepark 2014
Voor de ontwikkeling van het Breepark heeft er archeologisch onderzoek...
Archeologie
Molengracht JEKA terrein 2009
In het voorjaar van 2009 heeft er een proefsleuvenonderzoek plaatsgevo...
Archeologie
Waarneming Haagweg 277 2007
Bij een waarneming in een bouwput op een achterterrein tussen de Haagw...
Archeologie
Opgraving Brederostraat  2006/07
In de nazomer van 2006 werd er in de Brederostraat in de wijk Boeimeer...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgraving Leursebaan Greenery  2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord  2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie