Verfijn op:

Abroek
Abroek 1200 tot heden
Het Abroek was een moerassig graslandgebied aan de westzijde van de Ma...
Gebieden
Westrik
Westrik 1150 tot heden
Westrik was een klein gehucht en bestond uit hoeven en huizen langs de...
Gebieden
Opgraving Waterakkers-Bouverijen 2011
Voorafgaand aan de aanleg van woningen en waterpartijen in de nieuwe w...
Archeologie
Opgraving A. Klaassenstraat 2003/04
In verband met het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein ten n...
Archeologie
Waarneming Eindstraat riool 1994
Tijdens de vervanging van het laat 19e eeuwse riool in de Eindstraat k...
Archeologie
Opgraving HSL Bethlehemloop 2001
Op vindplaats Bethlehemloop werd tijdens het inventariserend onderzoek...
Archeologie
Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluit...
Archeologie
Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Andries Vierling
Andries Vierling 1507 tot 1579
In de geschiedenis van de waterstaat wordt het boek ‘Tractaet van Dy...
Personen
Waarneming Oude Vest riolering 1994
Tijdens de aanleg van de hoofdriolering aan de zuidzijde van de Halstr...
Archeologie