Zandpoort (Centrum)

Gebieden
1804 tot heden
  • De Zandpoort nog met straatnaambord in 1994. Foto: Eloi Koreman en Laurens Siebers. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda  

De Zandpoort is een doodlopende steeg aan de zuidzijde van de Akkerstraat. De straatnaam is officieel, maar een straatnaambord ontbreekt. De naam Zandpoort wordt voor het eerst genoemd in 1804. Het straatje komt ook onder deze naam voor in de leggers van openbare wegen van 1872 en 1888. De naam slaat waarschijnlijk op het feit dat de poort rond 1800 nog onverhard was. De meeste straten waren in die tijd al lang geplaveid.

Het beleid van de gemeente Breda is om oude stegen en gangen te behouden en indien mogelijk een nieuwe functie te geven. Bij een herontwikkeling van het gebied Achter de Lange Stallen zou ook de Zandpoort in oude glorie hersteld kunnen worden.

Archeologisch onderzoek

Voorafgaande aan de plannen voor herinrichting van het "Mols" parkeerterrein heeft er in 2008 en 2012 een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden tussen Achter de Lange Stallen, Akkerstraat en achterzijde Ginnekenstraat. Daarbij werd parallel aan de Zandpoort de Rulsloot aangetroffen. Deze vormde de begrenzing van de achtererven aan de Ginnekenstraat. De Rulsloot kwam uit in de Rulle, een watertje dat liep door de huidige Stallingstraat. 
De Zandpoort was dus van oorsprong een "achterom" van de  huizen aan de Ginnekenstraat en werd in de zevemtiende eeuw doorsneden door de Lange Stallen.


Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
Opgraving Achter de Lange Stallen 2012
In het voorjaar van 2012 heeft het Archeologisch Diensten Centrum (ADC...
Archeologie
Opgraving Achter de Lange Stallen 2008
In het kader van de (toen nog actuele) herinrichting van het parkeerte...
Archeologie
Akkerstraat (Centrum)
Akkerstraat (Centrum) 1350 tot heden
De Akkerstraat is een van de zijstraten van de Ginnekenstraat. Toen Br...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter