Waarneming Reigerstraat riolering 1994

Archeologie
1200 tot 1500
  • Waarnemingen in de leidingensleuf aan de zuidzijde van de Reigerstraat.  

Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool kon in de zomer van 1995 een aantal waarnemingen in de Reigerstraat gedaan worden. 

BR-51m-94_topo.jpgBR-51m-94_1824.jpg
De waarnemingen in de Reigerstraat, geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824.

De fijne gelaagdheid en de aanwezigheid van restjes natuursteen wijzen op de vroege aanwezigheid van een stenen bestrating. Bestrating werd vaak aangebracht op een dunne vleilaag van schoon zand die in de loop van de tijd door straatvuil steeds donkerder werd.
De natuurlijke bodem loopt af naar de Havermarkt . Dit komt globaal overeen met de afloop van het huidige maaiveld. Het vondstmateriaal uit de oudste loopniveaus dateert uit de 13e en 14e eeuw. Er is onder historici onduidelijkheid over de ouderdom en de status van deze straat, gezien de ligging tussen het terrein van de 14e eeuwse Herberghe, de stadsresidentie van de Heren van Breda, en de Grote Kerk met de begraafplaats. De waarnemingen hebben hier geen nieuw licht op geworpen. Er is in ieder geval geen sprake van een nieuw aangelegde weg over de begraafplaats.

BR-51m-94_2.jpg
Een middeleeuwse kuil of greppel, doorsneden door het riooltracé. De aanwezigheid van openliggende huisaansluitingen vormden een groot ongemak bij de documentatie van de archeologische sporen

Ook interessant

Reigerstraat (Centrum)
Reigerstraat (Centrum) 1350 tot heden
De Reigerstraat ligt in het uitgaanscentrum van Breda....
Gebieden
Waarneming Grote Markt noordzijde riolering 1995
Tijdens uitgebreide rioleringswerkzaamheden langs de noordoostelijke ...
Archeologie
Opgraving Kasteelplein/Stemcomplex 1983
In het najaar van 1983 startte op het terrein van het voormalig comple...
Archeologie
Begraven in steden verboden
Vanaf 1 januari 1829 was het verboden te begraven in de steden. Al in ...
Gebeurtenissen
Herberg van de Heer
Herberg van de Heer 1350 tot 1514
Tussen het kasteel en de kerk bevond zich de Herberg van de Heer, late...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief