Waarneming Nieuwstraat riolering (3) 1994

Archeologie
1200 tot 1500
BR 51c 94 4 BR 51c 94 4

Tussen de rioolwerkzaamheden konden de profielen schoongemaakt en gedocumenteerd worden

BR 51 94 AW 1017 4291 BR 51 94 AW 1017 4291
BR 51 94 AW 1017 4289 BR 51 94 AW 1017 4289
BR 51 94 AW 1114 4272 BR 51 94 AW 1114 4272
/

Tijdens waarnemingen bij de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in de Nieuwstraat konden tussen de Karrestraat en de Waterstraat in totaal een twaalftal profielwanden worden gedocumenteerd. De natuurlijke bodem daalt op dit gedeelte ca. 1 meter van oost naar west. Het huidige straatniveau van de Waterstraat heeft op dit traject nog een verval van ca. 40 cm.

BR 51c 94 topo low
BR 51c 94 1824 low
Locatie van alle waarnemingen in de rioolsleuf tussen de Karrestraat en de Waterstraat, geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

In de ondergrond bevond zich een veldpodzol die in grote delen van de Nieuwstraat al zichtbaar werd. Naar de Karrestraat toe verdwijnen deze lagen.
In een aantal profielen werden direct onder de verstoorde niveaus concentraties natuursteen en/of vlijlaagjes gevonden die vermoedelijk het toenmalige straatniveau aanduiden.

Pottenbakkersafval

Ter hoogte van Nieuwstraat 5-7 werd juist boven de natuurlijke bodemlagen een vette, diepzwarte, harde afvallaag ontdekt met 13e /14e eeuws pottenbakkersafval. Naar het oosten toe is de begrenzing bekend, naar het westen toe niet. De dikte van deze stortlaag varieert van ca. 20 cm aan de oostzijde tot ca. 40 cm aan de westzijde van de sleuf. Daar ligt de laag nog maar 50 cm onder het huidige straatniveau. In het tussengelegen gedeelte varieerde hoogte en diepte nogal zodat het erop lijkt dat de top van het pakket door latere vergravingen is verstoord. De vondsten bestaan grotendeels uit grijsbakkend aardewerk. Daarnaast zijn er grijs- en roodbakkende scherven (waaronder duidelijke misbaksels) met een geometrische radstempel-versiering. Een aantal scherven heeft slibversiering (het zogenaamde hoogversierd aardewerk).Vermoedelijk is hier sprake van een egalisatie- en of wegverhardings pakket in de toenmalige Steenbrugstraat.

BR 51c 94 2
BR 51c 94 1
Links de omstandigheden waaronder de archeologen de bodemlagen moesten documenteren. Rechts de restanten van een podzol bodem(de lichtgrijze gestulpte laag) met daarboven ophogingslagen en een afvallaag met pottenbakkersafval

Straatverharding

Ter hoogte van de hoek Nieuwstraat /Waterstraat bevond zich een duidelijke laag met natuurstenen keitjes, een straatverharding die op talloze, relatief hooggelegen, plaatsen in de stad teruggevonden werd. De hoogte van de natuurlijke bodem geeft aan dat dit gedeelte van de Nieuwstraat op de top van een smalle zandrug lag. Aan de noordzijde loopt het terrein naar het noordwesten af, richting Mosselkreek. Aan de zuidzijde loopt het terrein naar het oude Markdal af.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven