Waarneming Nieuwstraat riolering (1) 1994

Archeologie
1400 tot 1500
B796e8815abcc72001b2294d2acb5994 B796e8815abcc72001b2294d2acb5994

Restant van een vloer daterend vóór de doorbraak door de Tolbrugstraat/Lange Brugstraat in 1498

97ac1f88fde400a9322b4c747f21ce04 97ac1f88fde400a9322b4c747f21ce04

Werkzaamheden voor de Baronesgarage waarbij 15e eeuwse bebouwing werd ontdekt

/

Tijdens waarnemingen in het kader van de de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in delen van de binnenstad, kon eind 1994 een tweetal waarnemingen worden verricht in het noordwestelijke gedeelte van de Nieuwstraat tussen de voormalige Mosselkreek en de hoek Nieuwstraat/Tolbrugstraat.

Ce5b2deff40315c6edb49645ae238bd8
740dd3900a07b453cd75500162745a5a
De waarneming in de Nieuwstraat geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Tijdens beide waarnemingen werden restanten teruggevonden van stenen bebouwing (resp. muurrestanten en bakstenen vloeren). Het baksteenformaat wijst op een 15e eeuwse datering. Tevens werden er brandsporen waargenomen in de vorm van verbrand baksteen en huttenleem. Deze bebouwing moet dateren van vóór de doorbraak van 1498, waarbij de Steenbrugstraat (de middeleeuwse benaming van het zuidelijke gedeelte van de Nieuwstraat) door middel van een brug over de Mosselkreek en een doorbraak door de bebouwing, werd aangesloten op Brugstraten. De aankoop van dit perceel aan de Brugstraat door de stad Breda is uit de archieven bekend. Door het beperkte oppervlakte van de waarneming is het niet duidelijk of de brandsporen te relateren zijn aan de stadsbrand van 1490 en of het perceel dat werd aangekocht nog een intacte bebouwing kende.

79656b33bb097f28963d71d6677df36f

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven