Waarneming Nieuwstraat riolering (1) 1994

Archeologie
1400 tot 1500
1 / 2
  • Restant van een vloer daterend vóór de doorbraak door de Tolbrugstraat/Lange Brugstraat in 1498  
  • 9
    Werkzaamheden voor de Baronesgarage waarbij 15e eeuwse bebouwing werd ontdekt  

Tijdens waarnemingen in het kader van de de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in delen van de binnenstad, kon eind 1994 een tweetal waarnemingen worden verricht in het noordwestelijke gedeelte van de Nieuwstraat tussen de voormalige Mosselkreek en de hoek Nieuwstraat/Tolbrugstraat.

BR-51b-94_topo_low.jpgBR-51b-94_1824_low.jpg
De waarneming in de Nieuwstraat geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Tijdens beide waarnemingen werden restanten teruggevonden van stenen bebouwing (resp. muurrestanten en bakstenen vloeren). Het baksteenformaat wijst op een 15e eeuwse datering. Tevens werden er brandsporen waargenomen in de vorm van verbrand baksteen en huttenleem. Deze bebouwing moet dateren van vóór de doorbraak van 1498, waarbij de Steenbrugstraat (de middeleeuwse benaming van het zuidelijke gedeelte van de Nieuwstraat) door middel van een brug over de Mosselkreek en een doorbraak door de bebouwing, werd aangesloten op Brugstraten. De aankoop van dit perceel aan de Brugstraat door de stad Breda is uit de archieven bekend. Door het beperkte oppervlakte van de waarneming is het niet duidelijk of de brandsporen te relateren zijn aan de stadsbrand van 1490 en of het perceel dat werd aangekocht nog een intacte bebouwing kende.

BR-51b-94_1.jpg

Ook interessant

Opgraving Nieuwstraat 21-29 2008
Het proefsleuvenonderzoek ( zomer 2008) achter de hofhuizen ...
Archeologie
Waarneming Karrestraat riolering  1994
Tijdens de vervanging van de 19e eeuwse hoofdriolering kon in het ...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (3)  1994
Tijdens waarnemingen bij de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in de...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (2) 1994
Tijdens waarnemingen in een kabelsleuf aan de zijde van het voormalig ...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 20 1994
Gedurende de maanden april en mei 1994 werd een proefonderzoek ...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief