Waarneming Haagweg 277 2007

Archeologie
-700 tot 1300
55d9401223056b14a640cb36f743da6e 55d9401223056b14a640cb36f743da6e

De bouwput met duidelijke zichtbaar de greppels die de akkerwal aan beide zijden begrensden

8282e7b34e244f462f00c3ce17087651
Cb4bd2046756ea9e1aafc8a9cd835f8f
De bouwput geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Bij een waarneming in een bouwput op een achterterrein tussen de Haagweg en de Heuvelstraat werden parallel lopende greppels aangetroffen, vermoedelijk behorende bij een laatmiddeleeuwse akkerwal die aan de noordzijde lag van het grote akkercomplex op de Heuvel. Op het kadastraal minuutplan van 1824 is deze wal al niet meer aanwezig. Hoewel grote delen van het terrein verstoord waren konden in n hoek twee waterputten of -kuilen worden waargenomen waarop aan de oppervlakte aardewerk uit de IJzertijd. Helaas konden deze kuilen niet verder worden onderzocht. Een opmerkelijke vondst was een olielampje van lokaal handgevormd aardewerk.

58b5fb6116bf8ba26bd9b23315df93fd

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven