Waarneming Haagweg 277 2007

Archeologie
-700 tot 1300
  • De bouwput met duidelijke zichtbaar de greppels die de akkerwal aan beide zijden begrensden  

BR-173-07_topo_low.jpg BR-173-07_1824_low.jpg
De bouwput geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Bij een waarneming in een bouwput op een achterterrein tussen de Haagweg en de Heuvelstraat werden parallel lopende greppels aangetroffen, vermoedelijk behorende bij een laatmiddeleeuwse akkerwal die aan de noordzijde lag van het grote akkercomplex op de Heuvel. Op het kadastraal minuutplan van 1824 is deze wal al niet meer aanwezig. Hoewel grote delen van het terrein verstoord waren konden in n hoek twee waterputten of -kuilen worden waargenomen waarop aan de oppervlakte aardewerk uit de IJzertijd. Helaas konden deze kuilen niet verder worden onderzocht. Een opmerkelijke vondst was een olielampje van lokaal handgevormd aardewerk.

BR-173-07_AW-1-1-0-2641.jpg

Meer over...

Ook interessant

Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Haagweg (Princenhage)
Haagweg (Princenhage) 1400 tot heden
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Heuvelstraat (Princenhage)
Aanvankelijk was de Heuvelstraat een smal en kronkelig straatje dat ee...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief