Waarneming Eindstraat riool 1994

Archeologie
1100 tot 1700
  • De vervanging van het 19e eeuwse bakstenen riool door een nieuw betonnen riool gaf een goede mogelijkheid om de ondergrond van een groot aantal straten te bestuderen.  

Tijdens de vervanging van het laat 19e eeuwse riool in de Eindstraat konden op verschillende plaatsen de profielen van de rioolsleuf worden gedocumenteerd.

BR-51r-94_topo.jpgBR-51r-94_1824.jpg
De waarnemingen in de rioolsleuf geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek en riool waarnemingen.

Zoals in veel straten bestond de natuurlijke ondergrond uit een podzolbodem waarop nog de resten liggen van een middeleeuws esdek (akkerlaag). Een donkere organische laag met afval vormde het middeleeuwse straatniveau. Net zoals in de Karrestraat en de Torenstraat werden hier ook keldergewelven aangetroffen die zich onder de straat uitstrekten.

BR-51r-94_2.jpg BR-51r-94_1.jpg
Links de kenmerkende bodemopbouw met een podzolbodem, het restant van een akkerlaag en een sterk organisch loopniveau. Rechts een keldergewelf dat doorloopt onder de Eindstraat.

Ook interessant

Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Eindstraat (Centrum)
Eindstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Eindstraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Karrestraat (Centrum)
Karrestraat (Centrum) 1100 tot heden
De Karrestraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Opgraving Karnemelkstraat / Eindpoort  1963
Na de afbraak van het hoekpand Ginnekenstraat en de (toen nog smalle) ...
Archeologie
Waarneming Karrestraat riolering  1994
Tijdens de vervanging van de 19e eeuwse hoofdriolering kon in het ...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter