Vaareind (gehucht)

Gebieden
1325 tot heden
  • Boerderij met Vlaamse schuur op de Vaareindseweg. In de muurankers is 1852 leesbaar. De opname is uit 1982. (bron: foto Brekelmans, F.A., coll. Stadsarchief Breda id.19830142)  

Vaareind is een oud gehucht tussen de Leursebaan  en de spoorlijn naar Roosendaal. Aan de zuidzijde lagen een aantal grote hoeven. De naam Varent komt al in de vroege 14e eeuw voor en is vermoedelijk afgeleid van 'varen' als soortnaam. In dit geval het adelaarsvaren.

CHI_28_003_Vaareind_1870_low.jpg CHI_28_003_Vaareind_lufo_low.jpg
Het gehucht Vaareind, geprojecteerd op de topografische kaart van 1870 en op een actuele luchtfoto.

Vaareind had van oorsprong een dorpsakker, een gemeenschappelijke akker die omgeven was door een stevige wal. De Dorpsakkers hadden in de regel een oppervlakte van enkele tientallen hectares. De Varentse akker sloot waarschijnlijk aan op de Westrikse akker. Beide gehuchten hoorden oorspronkelijke bij de gemeente Princenhage.
Later, vanaf de 17e eeuw,  stonden er aan de Vaareindseweg kleine wevershuisjes met een akker achter het huis.

Ook interessant

Westrik
Westrik 1150 tot heden
Westrik was een klein gehucht en bestond uit hoeven en huizen langs de...
Gebieden
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgravingen Westrik/Saval  2004-2005
Na de afbraak van de voormalige Saval fabriek, net ten zuiden van ...
Archeologie
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Het Liesbos
Het Liesbos wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van Hendrik V...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads