Sint Martinuskerk Princenhage

Bouwwerken
1316 tot heden
  • Sint Martinuskerk  

Al in 1261 is er in Princenhage sprake van een kapel. In 1316 wordt de kapel een parochiekerk. De kerk is gewijd aan Sint Martinus, in de middeleeuwen een populaire heilige. Rond 1400 wordt er begonnen met de bouw van het koor van de huidige kerk, nadat de voorganger door brand is verwoest. Het onderste deel van de toren is daarbij gespaard en dus het oudste deel van de kerk. De bouw van een kerk nam vaak enkele eeuwen in beslag. 
Ook in Princenhage werd er gedurende de vijftiende en zestiende eeuw gewerkt aan de voltooiing van kerk. Het dorp Princenhage is ontstaan rondom deze kerk. De kerk stond op een kerkakker waar (kerk)wegen heen liepen. De Haagsemarkt is ontstaan als verbreding van de weg van Breda naar Bergen op Zoom (via de Haagweg, de Liesbosstraat, de Liesboslaan en de Sprundelsebaan). Waarschijnlijk is rond 1500 midden op deze weg een huis gebouwd en is een gedeelte van de weg afgesplitst als boomgaard, waardoor de huidige Liesbosstraat en Doelenstraat ontstonden en de Markt zijn driehoekige vorm kreeg. 
In 1873 werd de kerk getroffen door blikseminslag en brandde deels af. Het ontwerp van de herstelwerkzaamheden werd gemaakt door architect P.H.J. Cuypers. Zijn leerling J.J. Langelaar had de leiding bij de uitvoering. Cuypers staat bekend om zijn restauraties in neogotische stijl.

Ook interessant

Opgraving Doelen 76-78  2005/06
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein...
Archeologie
Nieuwe kerk in Princenhage
In 1402 brandde de kerk in Princenhage af. Kort daarna begon men de bo...
Bouwwerken
Princenhage wordt zelfstandig
In de dertiende eeuw behoorde Princenhage tot de zeer grote parochie G...
Gebieden
Restauratie Sint-Martinuskerk
In 1873 maakte de bekende architect Pierre Cuypers een begin met de re...
Gebeurtenissen

Locatie

Haagsemarkt 2, 4813 BA Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief