Sint Annadreef (Ulvenhoutsebos)

Gebieden
1551 tot heden
1338 1338

De Sint Annadreef ter hoogte van de toegangsweg van de A27 naar de A58

De Sint Annadreef in het Ulvenhoutsebos is naar alle waarschijnlijkheid indirect genoemd naar Anna van Buren, de eerste echtgenote van Willem van Oranje.
De Sint Annadreef loopt ongeveer oost west en vormt het verlengde van de Huisdreef in de richting van de Royaaldreef. Op de topografische kaart schaal 1:25.000 van 1904 heet hij de St. Annadreef. Op de kaart van het Ulvenhoutsebos in de derde druk van Breda en omstreken in woord en beeld uit 1906 heet hij de Annadreef zonder Sint. Volgens Jansen is de naam Sint Annadreef bevestigd bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Ginneken van 23 mei 1947 en 25 juni 1996.

Sint Annabos

Als we de historisch-geograaf Leenders volgen, moet de Annadreef aangelegd zijn vóór 1649. De dreef steekt als een dam het dal van de Geersbroekse Loop over. Volgens de Ulvenhoutse geschiedkundige Ad Jansen vormt deze dreef de verbinding van het Ulvenhoutsebos en het Sint Annabos, vandaar de naam. De toponymist Chr. Buiks vermeldt niet meer dan dat de Annadreef genoemd is naar het Annabos. De St. Annadreef of St. Annedreef wordt volgens hem vermeld in 1819.
Buiks heeft een vermelding gevonden van het Annabosch reeds in 1570. Het werd toen ook wel de Nieuwe Plantage genaamd en bestond toen dus pas korte tijd. Verdere vermeldingen dateren uit 1627, 1699 en 1725. Volgens Buiks werd er pas in 1758 een weg aangelegd tussen het Ulvenhoutsebos en het Sint Annabos. Dit moet volgens hem de huidige Sint Annadreef zijn. De geleerden zijn het dus niet met elkaar eens.

Str073b annadreef dsc 2263 as
Het fietspad langs de Sint Annadreef.

Anna van Egmond of Anna van Buren

Anna van Egmond, gravin van Buren, werd geboren in Grave in 1533 en overleed in Breda in 1558. Zij was de enige dochter van Maximiliaan van Egmond en Françoise de Lannoy. Willem van Oranje trouwde de schatrijke erfdochter in 1551. Uit de brieven van Willem en Anna blijkt dat sprake is geweest van een goed huwelijk. De families van Nassau, Egmond en de Lannoy behoorden allen tot de hoogste adel in de Nederlanden.

New-Age-netwerken

Een verband tussen dit bos en de Heilige Anna bestaat niet. Sommige New-Age-adepten veronderstellen hele netwerken van oeroude herkomst tussen de Sint Annakapel in Heusdenhout, de Sint Annakapel in Molenschot en het Sint Annabos. Ene drs. Thiadens noemt in één adem het Sint Annabos en deze twee Sint Annakapellen. Hij beschouwt de Heilige Anna als een opvolgster van de moedergodinnen uit de Romeinse tijd. Onnodig te zeggen dat dit soort artikelen, die niet gebaseerd zijn op feitenmateriaal, weinig waarde hebben.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988 en 1996), deel 4, Ulvenhout en deel 5 Ulvenhout en Geersbroek.
A.W. Jansen, Straatnamen voormalige gemeente Nieuw-Ginneken (Nieuw-Ginneken, 1997).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, ‘De namen van de dreven in het Ulvenhoutsebos, Deel een’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2009, nummer 3, ‘Deel twee’ in jaargang 2010, nummer 2 en ‘Deel drie’ in jaargang 2010, nummer 3.
Gerard Otten, ‘De Nassaustraatnamen in Breda, een verkenning’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2010, nummer 3.
H.J.M. Thiadens, ‘De St. Annaverering in het voormalige Ginneken en Bavel’, in Brieven van Paulus nummer 43, p. 239

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven