Anna van Egmond of van Buren

Personen
1533 tot 1558
94c2849e9ccc9d24949256b4e69e5b94 94c2849e9ccc9d24949256b4e69e5b94

Portret door onbekende kunstenaar, ongedateerd (Collectie Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag).

Vrouwe en barones van Breda

De naam van Anna van Egmond wordt ook wel geschreven als Anna van Egmont of Anna van Buren. Zij werd geboren in Grave in maart 1533 als de enige dochter van Maximiliaan van Egmond en Françoise de Lannoy. Willem van Oranje trouwde deze schatrijke erfdochter te Buren op 8 juli 1551. Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren: de jong overleden Maria, Filips Willem en nog een Maria.

Welkom van Anna van Buren, 1551

Op vrijdag 26 juni 1551 was er een vergadering van het stadsbestuur, de tienmannen, enkele vermogende burgers, de gouverneur van de stad en enkele raadsleden van de Nassause Domeinraad. Enkele dagen later, op 8 juli 1551, zouden Willem van Oranje en Anna van Buren trouwen in Buren. Het was altijd de gewoonte geweest dat de stad Breda zijn landsvrouw voor het welkom een geschenk aanbood om haar gunst te werven. Het stadsbestuur sputterde wat tegen. De burgers klaagden over de slappe nering, de zware belastingen en de pachting van de tol.

Sint Annabos, 1551-1564

Het (Sint) Annabos, dat achter het Ulvenhoutsebos ligt, is genoemd naar Anna van Egmond en aangelegd tussen 1551 en 1564. Toen later de oorsprong van de naam van het bos niet meer duidelijk was, zou men er een verwijzing naar de heilige Anna in gezien hebben. De naam komt het eerst voor in 1570. Het Annabos was toen een nieuwe plantage van 25 bunder (32 hectare). De Sint Annadreef vormt het verlengde van de Huisdreef in het Ulvenhoutsebos in de richting van de Royaaldreef en het Annabos. Deze dreef is dus indirect genoemd naar Anna van Egmond en steekt als een dam het dal van de Geersbroekse Loop over.

Simpele grafplaat, 1938

Anna stierf op slechts vijfentwintigjarige leeftijd in Breda op 24 maart 1558 en is bijgezet in de grafkelder onder het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau in de Prinsenkapel aan de Grote Kerk in Breda. De grafkelder werd geopend in 1937. Haar resten werden aangetroffen in een loden kist. In een klein kistje lag haar oudste dochtertje Maria. Zij stierf toen zij één jaar was. De stoffelijke resten werden in nieuwe bronzen kisten gelegd en de grafkelder werd weer afgesloten met een sluitsteen die werd aangebracht op 14 september 1938.

Drie straatnamen

Naar Anna van Buren of van Egmond zijn niet minder dan drie straatnamen genoemd: De Sint Annadreef, de Barones en de Anna van Burenstraat. Pas op 23 december 1997, dus lang na de opening, werd de naam van de Barones als officiële straatnaam bevestigd door een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders. Dit besluit was nodig om de winkels een officieel adres te kunnen geven. Op 7 februari 2012 kreeg de onderdoorgang van het station de naam Gravinnen van Nassauboulevard. Aan de noordzijde van het station kwam tenslotte ook, aan de oostzijde, de Anna van Burenstraat.

Literatuur

Gerard Otten, ‘De namen van de dreven in het Ulvenhoutsebos, Deel een’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2009,nummer 3, ‘Deel twee’ in jaargang 2010, nummer 2 en ‘Deel drie’ in jaargang 2010, nummer 3. Gerard Otten, ‘De Nassaustraatnamen in Breda, een verkenning’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2010.
Gerard Otten, ‘Nieuwe Nassaustraatnamen in Breda (Nieuwe Straatnamen, aflevering 41)’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2012, nummer 2.
Gerard Otten, ‘Moderne Nassaumonumenten en Nassaustraatnamen in Breda’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2013, nummer 1.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven