Princenhage wordt zelfstandig

Gebieden
1261
  • De oorkonde uit 1261  

In de dertiende eeuw behoorde Princenhage tot de zeer grote parochie Gilze. De abdij van Thorn had het recht om ook de pastoor van Gilze te benoemen. Verspreid over de parochie waren ten behoeve van de lokale bevolking kapellen of bijkerken gebouwd, zoals in Etten, Ginneken en Princenhage. In deze oorkonde uit 1261 wordt voor het eerst gesproken over pastoors in Etten, Ginneken en in Mertersem (Princenhage). In 1317 vermeldde de bisschop van Luik uitdrukkelijk dat Mertersem, Etten, Ginneken en Bavel als doopkerken met een eigen pastoor losgemaakt zijn van de moederkerk Gilze, en daarmee zelfstandige parochies vormden. In opdracht van de Brabantse hertog kregen deze dorpen in 1328 schepenbanken, een eigen instelling voor zowel bestuurlijke als rechterlijke zaken. Daarmee ontstond de heerlijkheid Princenhage en de gezamenlijke heerlijkheid Ginneken en Bavel.


Ook interessant

Raadhuis Princenhage
Raadhuis Princenhage 1792 tot heden
Het raadhuis van Princenhage is ontworpen in classicistische stijl doo...
Bouwwerken
Sint Martinuskerk Princenhage
Al in 1261 is er in Princenhage sprake van een kapel. In 1316 wordt de...
Bouwwerken
herberg het Roode Hert
herberg het Roode Hert 1518 tot heden
De huidige buitengevels van Het Roode Hert stammen uit 1935 en doen ni...
Bouwwerken
Opgraving Doelen 76-78  2005/06
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein...
Archeologie
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Doelenstraat (Princenhage)
Rond 1500 werd midden op de brede weg van Breda naar Bergen op Zoom ee...
Gebieden
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Hervormde kerk in Princenhage
In 1800 moesten de hervormden in Princenhage de oude dorpskerk afstaan...
Bouwwerken
Nieuwe kerk in Princenhage
In 1402 brandde de kerk in Princenhage af. Kort daarna begon men de bo...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief