Oudste stadsverdediging

Gebieden
Archeologie
1250 tot 1300
  • Aarden wal Oude Vest  

In de tweede helft van de dertiende eeuw werd Breda omringd met een aarden omwalling. Er werd een gracht gegraven en met het zand hieruit werd aan de stadszijde hiervan, direct op de middeleeuwse akker, een wal opgeworpen. Dit is de meest eenvoudige manier om een stadsverdediging aan te leggen. In 1983 werd archeologisch onderzoek verricht op de hoek van de Oude Vest en de Molenstraat, zoals we hier zien. Onder de vijftiende-eeuwse bebouwing werden de resten teruggevonden van de oudste aarden omwalling, zichtbaar als diagonale lagen wit zand. Deze zal tussen de 16 en 24 meter breed zijn geweest. Ook in het park Valkenberg zijn er aanwijzingen gevonden voor een aarden wal. Deze was grondig afgegraven maar in de opgravingsputten nog zichtbaar als een zeer dun maar breed spoor van schoon zand met leembrokjes.

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief