Opgraving Kerkplein 1994

Archeologie
1400 tot 1829
1559 1559

Het dichtstorten van de opgravingsput na afloop van het onderzoek

1560 1560

Benen paternosterkralen, los verzameld in een grafkuil

1561 1561

Kistbeslag, zeventiende/achttiende eeuw

1562 1562

Onbekend object, circa 6 cm lang, messing. Afkomstig uit een ophogingslaag op de begraafplaats.

1563 1563

Deel van een riem met een nagelbeslag. Afkomstig van een ophogingslaag op de begraafplaats.

/

In het voorjaar van 1994 heeft er op het Kerkplein een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Herinrichting van het plein waarbij diepere ingrepen in de ondergrond zouden plaatsvinden waren de aanleiding. Vooraf was bekend dat de voormalige begraafplaats van de Grote Kerk zich daar bevond. Vanaf 1829 mocht daar niet meer begraven worden. Later zijn er nog kerkhuisjes tegen de zuidzijde van de kerk gebouwd.
Het onderzoek gaf tevens de mogelijkheid om de fundering van de kapellen te onderzoeken en te documenteren. Deze kapellen zijn in het midden van de zestiende eeuw aangelegd.

BR 25 94 topo
BR 25 94 1824
De opgravingsput op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824. Daarop nog zichtbaar de contouren van de begraafplaats en de rij kerkhuisjes met helemaal links de torenwachterswoning. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Knekelput

Tussen twee steunberen van bovengenoemde kapellen werd een grote knekelput aangetroffen. Niet vastgesteld kon worden of dat dit het resultaat was van een periodieke ruiming op de begraafplaats of dat het begravingen waren die geruimd moesten worden voor de bouw van de kapellen. Uit historische bronnen is bekend dat al in de vijftiende eeuw de begraafplaats vol was en dat er dus geruimd moest worden.

BR 25 94 1
BR 25 94 3
Links de oude inrichting van het Kerkplein en rechts het opgegraven keldertje van de de torenwachterswoning

Torenwachterswoning

Van de in 1706 gebouwde torenwachterswoning werd alleen een keldertje aangetroffen met een vloertje van bakstenen en plavuizen. Het huis was tegen de doopkapel aangebouwd. Verdere bouwconstructies (goten en zinkputten) zijn allemaal aanzienlijk jonger.

Begravingen

In totaal zijn er ca. 92 begravingen gedocumenteerd waarvan er ca. 40 min of meer compleet waren. In het algemeen kwam de spreiding van leeftijden bij overlijden goed overeen met gemiddelden in de zeventiende en achttiende eeuw zoals deze uit ander onderzoek bekend zijn.
Op het kadastraal minuutplan is overigens duidelijk zichtbaar dat er slechts een fractie van de begraafplaats is opgegraven.

BR 25 94 2
BR 25 94 4
Links de knekelkuil zoals deze tegen de kerkmuur werd aangetroffen. Rechts onverstoorde begravingen uit de zeventiende en achttiende eeuw.

Vondsten

Naast de gebruikelijke hoeveelheid (kist-)nagels zijn er bij de begravingen enkele bijzondere vondsten gedaan, zoals een reeks benen kralen en wat kistbeslag. Een vondstenrijke ophogingslaag waardoor veel begravingen waren heen gegraven bevatte veel metaalvondsten en knikkers.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven