Opgraving Poolseweg 26 2013

Archeologie
1550 tot 1700
  • Een muurfundering wordt door de archeologen ingemeten.  

Archeologen van de gemeente Breda hebben in april 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Poolseweg 126 in de wijk Sportpark. Het terrein was tot dan toe in gebruik als tuin. Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen bouw van twee woningen op het zuidelijke deel van het perceel.

BR-350-1824_low.jpg BR-350-13_topo_low.jpg 
De vindplaats op het kadastraal minuutplan van 1824 en op de huidige topografie. Op het minuutplan zijn de hoeve de Blauwe Kei en de Molenleij. goed zichtbaar. De huidige Poolseweg was de toenmalige Molengrachtstraat.

Tijdens het veldonderzoek is er een depressie in het terrein aangetroffen. Door deze depressie heen was een noord-zuid lopende gracht gegraven. Het vondstmateriaal uit deze gracht dateerde uit de tweede helft van de 16de eeuw. Waar deze gracht  op aansloot  kon niet worden waargenomen. Een aansluiting op de iets zuidelijker gelegen Molenleij lijkt aannemelijk.

Naast de gracht zijn een rij puinkuilen en poeren en een bakstenen fundament gevonden die mogelijk als fundering voor een gebouw hebben gediend. Helaas is de functie van dit gebouw op basis van de aangetroffen sporen niet te achterhalen, maar mogelijk is het een deel van een kademuur, sluis, brug of een watermolen geweest. Op het kadastrale minuutplan van 1824 is hier geen enkel spoor meer van zichtbaar.

BR-350-13_4.jpg BR-350-13_3.jpg
Links de aanleg van het eerste archeologische vlak. Rechts vanuit een andere hoek de belangrijkste sporen; een donkere gracht- en depressievulling. Op de achtergrond de Molenleystraat.

De vondsten die in de sporen werden gevonden gaven wel aan dat de gracht en de bijbehorende constructie of gebouw gegraven, gebouwd en afgebroken/ dichtgegooid zijn tussen 1550 en 1650. Vermoedelijk bestaat er een relatie met de 80 Jarige Oorlog. Mogelijk zaten de gracht en de naastgelegen constructie de oorlogsvoering in de weg. Het is mogelijk dat de gracht is dichtgemaakt en de constructie is gesloopt voor de verdediging van de stad of dat deze zaken juist in de weg zaten van de aanvallers. Ze bevonden zich immers in het zgn. schootsveld van de vesting en de linie's. 

BR-350-13_024CER-AW4316_low.jpg  BR-350-13_015GLS-GL0331_low.jpg
Twee zestiende eeuwse vondsten uit de afvalkuilen, die overigens weinig vondstmateriaal bevatten. Links een grote melkteil, bedoeld om melk af te romen. Rechts een voet van een kostbare glazen beker. In het glas zijn spiraalvormige witte glasdraden verwerkt.

Ook interessant

Blauwe Kei (gehucht)
Blauwe Kei (gehucht) 1250 tot 1965
Het buurtschap Blauwe Kei bestond uit een groep boerderijen te midden ...
Gebieden
Molengracht JEKA terrein 2009
In het voorjaar van 2009 heeft er een proefsleuvenonderzoek plaatsgevo...
Archeologie
Tachtigjarige Oorlog: de linie van 1624-1625
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van ...
Gebeurtenissen
Straatnamen Blauwe Kei en IJpelaar
Historisch gezien behoren de wijken Blauwe kei en IJpelaar tot de voor...
Gebieden
Generaal Maczekstraat Poolseweg (Sportpark)
De Generaal Maczekstraat en Poolseweg vormen samen een oude lint, een ...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads