Opgraving Poolseweg 26 2013

Archeologie
1550 tot 1700
BR 350 13 2 BR 350 13 2

Een muurfundering wordt door de archeologen ingemeten.

Archeologen van de gemeente Breda hebben in april 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Poolseweg 126 in de wijk Sportpark. Het terrein was tot dan toe in gebruik als tuin. Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen bouw van twee woningen op het zuidelijke deel van het perceel.

BR 350 1824 low
BR 350 13 topo low

De vindplaats op het kadastraal minuutplan van 1824 en op de huidige topografie. Op het minuutplan zijn de hoeve de Blauwe Kei en de Molenleij. goed zichtbaar. De huidige Poolseweg was de toenmalige Molengrachtstraat.

Tijdens het veldonderzoek is er een depressie in het terrein aangetroffen. Door deze depressie heen was een noord-zuid lopende gracht gegraven. Het vondstmateriaal uit deze gracht dateerde uit de tweede helft van de 16de eeuw. Waar deze gracht op aansloot kon niet worden waargenomen. Een aansluiting op de iets zuidelijker gelegen Molenleij lijkt aannemelijk. Naast de gracht zijn een rij puinkuilen en poeren en een bakstenen fundament gevonden die mogelijk als fundering voor een gebouw hebben gediend. Helaas is de functie van dit gebouw op basis van de aangetroffen sporen niet te achterhalen, maar mogelijk is het een deel van een kademuur, sluis, brug of een watermolen geweest. Op het kadastrale minuutplan van 1824 is hier geen enkel spoor meer van zichtbaar.

BR 350 13 4
BR 350 13 3
Links de aanleg van het eerste archeologische vlak. Rechts vanuit een andere hoek de belangrijkste sporen; een donkere gracht- en depressievulling. Op de achtergrond de Molenleystraat.

De vondsten die in de sporen werden gevonden gaven wel aan dat de gracht en de bijbehorende constructie of gebouw gegraven, gebouwd en afgebroken/ dichtgegooid zijn tussen 1550 en 1650. Vermoedelijk bestaat er een relatie met de 80 Jarige Oorlog. Mogelijk zaten de gracht en de naastgelegen constructie de oorlogsvoering in de weg. Het is mogelijk dat de gracht is dichtgemaakt en de constructie is gesloopt voor de verdediging van de stad of dat deze zaken juist in de weg zaten van de aanvallers. Ze bevonden zich immers in het zgn. schootsveld van de vesting en de linie's.

BR 350 13 024 CER AW4316 low
BR 350 13 015 GLS GL0331 low
Twee zestiende eeuwse vondsten uit de afvalkuilen, die overigens weinig vondstmateriaal bevatten. Links een grote melkteil, bedoeld om melk af te romen. Rechts een voet van een kostbare glazen beker. In het glas zijn spiraalvormige witte glasdraden verwerkt.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven