Opgraving KMA /Rekenkamer 1995

Archeologie
1450 tot 1850
1 / 5
 •  
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   

Tijdens het onderzoek ten westen van de Rekenkamer op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie werd in 1995 de ommuring van het middeleeuws kasteel van Breda over een lengte van enkele tientallen meters blootgelegd en onderzocht. De ommuring bestaat uit een verdedigingsmuur met aan de binnenzijde op regelmatige afstanden forse maar onregelmatig gemetselde steunberen. Deze wijzen er op dat achter de muur een aarden wal aanwezig was. Immers de steunberen verankerden de muur als het ware in de wal.

BR-45-95_topo.jpg BR-45-95_1824.jpg
De opgravingsputten op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Voorafgaand aan de bouw van de muur was het terrein één of meerdere malen fors opgehoogd. De datering van de eerste ophoging is onzeker en kan mogelijk dateren uit de periode van de bouw van het Polanen-kasteel in het midden van de veertiende eeuw. De aanleg van de ommuring is van latere datum en stamt wellicht uit (het midden van) de vijftiende eeuw.

BR-45-95_3.jpg BR-45-95_4.jpg
Links de schildmuur met steunberen met diagonaal de kademuur van het haventje. Rechts dezelfde situatie maar verder ingezoomd

Rekenkamer en aanlegplaats

In het begin van de zestiende eeuw werd deels op de ommuring een representatief woonhuis gebouwd dat later als Rekenkamer van het kasteel gaat dienen. Gelijktijdig werd pal naast de Rekenkamer een insteekhaven aangelegd. Dit haventje lag tussen de middeleeuwse muur en de binnengracht van het kasteel waarmee het een open verbinding had. Tijdens de opgraving is uit oogpunt van conservering slechts een klein deel van het dok onderzocht. De bodemlaag van het dok leverde een rijke concentratie vondsten op waarbij de aanwezigheid van een groot aantal fragmenten van kacheloventegels opviel. Het dok zelf is dichtgestort met puin dat waarschijnlijk afkomstig is van de verbouwing van het kasteel tot militaire academie in de negentiende eeuw.

Ook interessant

Opgraving kasteelgracht zuidzijde 1994
Bij het uitbaggeren van de zuidzijde van de kasteelgracht tussen het K...
Archeologie
Opgraving KMA - kasteel / kapel 1992
In het laatste kwartaal van 1992 heeft de gemeente Breda een opgraving...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht oostzijde 2004
Tijdens restauratie werkzaamheden aan de kademuur langs de kasteelgrac...
Archeologie
De Raad- en Rekenkamer
De Raad- en Rekenkamer 1510 tot heden
Een van de eerste nieuwe gebouwen die graaf Hendrik III van Nassau in ...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief