Opgraving kasteelgracht zuidzijde 1994

Archeologie
1330 tot 1550
Br 45 b94 3 Br 45 b94 3

Bij het uitbaggeren in 1994 van de zuidzijde van de kasteelgracht tussen het Kasteelplein en het Spanjaardsgat was er de mogelijkheid om vroegere waarnemingen van een drietal muurtorens te verifiëren.

Br 45 94 topo
Br 45 94 1824
De ligging van het aangetroffen muurwerk op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Toegang kasteel terrein 15e eeuw

Bij het verlagen van het waterpeil werden inderdaad de resten aangetroffen. Bovendien werden onder de waterlijn in het aansluitende muurwerk van de Galerij allerlei bouwsporen ontdekt. De halfronde toren het dichtst bij de huidige hoofdingang had een opvallende asymmetrische vorm. De naastgelegen toren was wel halfrond maar het een en ander wijst erop dat het een tot nu toe onbekende vijftiende eeuwse poort toegang betrof waarbij de oostelijke poortwang een tegelijkertijd een hoektoren was van de muur om het kasteelterrein. In de zestiende eeuw is er een nieuwe ommuring overheen gebouwd.

Br 45b 94 1
Br 45b 94 6
Links de linker muur- of poorttoren en rechts de rechter muur- of poorttoren. De asymmetrische vorm duidt erop dat het een hoektoren is.

Toegang kasteelterrein 14e eeuw

Voorbij de Rekenkamer werd een derde muurtoren ontdekt, vermoedelijk ook behorend bij een toegang tot het kasteelcomplex maar dan in een vroegere fase. Duidelijk mag zijn dat de toegang tot de burcht in de loop van de eeuwen van west naar oost verschuift. De ontdekking van deze torens en de interpretatie als toegangspoorten heeft gevolgen voor het begrijpen van wegen structuur in het noordelijk stadsdeel. Immers, de Cingelstraat wordt dan de toegangsweg tot het veertiende eeuwse kasteelterrein en het Kasteelplein moet een compleet andere inrichting gekend hebben.

Br 45b 94 4
Br 45b 94 7
Links de een rupskraan aan het werk in de gracht, op zoek naar torenresten. Rechts de verder westelijk gelegen muurtoren, waarschijnlijk onderdeel van de oude toegangspoort tot de Polanenburcht.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven