Opgraving kasteelgracht zuidzijde 1994

Archeologie
1330 tot 1550
  •  

Bij het uitbaggeren in 1994 van de zuidzijde van de kasteelgracht tussen het Kasteelplein en het Spanjaardsgat was er de mogelijkheid om vroegere waarnemingen van een drietal muurtorens te verifiëren.

BR-45b-94_topo.jpg BR-45b-94_1824.jpg
De ligging van het aangetroffen muurwerk op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Toegang kasteel terrein 15e eeuw

Bij het verlagen van het waterpeil werden inderdaad de resten aangetroffen. Bovendien werden onder de waterlijn in het aansluitende muurwerk van de Galerij allerlei bouwsporen ontdekt. De halfronde toren het dichtst bij de huidige hoofdingang had een opvallende asymmetrische vorm. De naastgelegen toren was wel halfrond maar het een en ander wijst erop dat het een tot nu toe onbekende vijftiende eeuwse poort toegang betrof waarbij de oostelijke poortwang een  tegelijkertijd een hoektoren was van de muur om het kasteelterrein. In de zestiende eeuw is er een nieuwe ommuring overheen gebouwd.

BR-45b-94_1.jpg BR-45b-94_6.jpg
Links de linker muur- of poorttoren en rechts de rechter muur- of poorttoren. De asymmetrische vorm duidt erop dat het een hoektoren is.

Toegang kasteelterrein 14e eeuw

Voorbij de Rekenkamer werd een derde muurtoren ontdekt, vermoedelijk ook behorend bij een toegang tot het kasteelcomplex maar dan in een vroegere fase. Duidelijk mag zijn dat de toegang tot de burcht in de loop van de eeuwen van west naar oost verschuift. De ontdekking van deze torens en de interpretatie als toegangspoorten heeft gevolgen voor  het begrijpen van wegen structuur in het noordelijk stadsdeel. Immers, de Cingelstraat wordt dan de toegangsweg tot het veertiende eeuwse kasteelterrein en het Kasteelplein moet een compleet andere inrichting gekend hebben.

BR-45b-94_4.jpg BR-45b-94_7.jpg
Links de een rupskraan aan het werk in de gracht, op zoek naar torenresten. Rechts de verder westelijk gelegen muurtoren, waarschijnlijk onderdeel van de oude toegangspoort tot de Polanenburcht. 

Ook interessant

Kasteelplein (Centrum)
Kasteelplein (Centrum) 1500 tot heden
Het Kasteelplein is het plein voor het Kasteel. Het verleden van dit p...
Gebieden
Opgraving KMA Parade 2007
In 2007 werden verscheidene muurresten gedocumenteerd die te voorschij...
Archeologie
 Opgraving KMA /Rekenkamer 1995
Tijdens het onderzoek ten westen van de Rekenkamer op het terrein van ...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht oostzijde  2004
Tijdens restauratie werkzaamheden aan de kademuur langs de kasteelgrac...
Archeologie
Waarneming KMA Rekenkamer 2002
In het voorjaar van 2002 hebben er in de kelders van de zgn. "Rek...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief