Opgraving KMA Parade 2007

Archeologie
1350 tot 1700
Br 45 07 4 Br 45 07 4
Br 45 07 allesporen Br 45 07 allesporen
/

In 2007 werden verscheidene muurresten gedocumenteerd die te voorschijn kwamen bij de aanleg van een nieuwe riolering ter hoogte van de zuidzijde van de Parade, het plein voor het zestiende-eeuwse renaissancepaleis op het kasteelterrein.

Br 45 07 topo low
Br 45 07 1824 low
De rioolsleuf op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende onderzoek

De muurresten werden in vier afzonderlijke werkputten onderzocht. Het betreffen een kademuur van de binnengracht van het kasteel (werkput 2a), veertiende-eeuwse bebouwing en de vijftiende-eeuwse oostmuur van de kasteelommuring(werkput 2b), de kademuur van de oude buitengracht. Deze gracht begrensde het nieuwe binnenplein dat achter de zestiende-eeuwse toegangspoort van het kasteel is aangelegd (werkput 2c) Als laatste een zware fundering van een keermuur van een verhoogd aangelegde tuin bij het Plombé-Blokhuis uit dezelfde periode (werkput 2d). De identificatie was mede mogelijk door de muurresten te projecteren de zogenaamde Mauritsplattegrond, een gedetailleerde vestingkaart van het kasteel van kort na 1610.

Br 45 07 1
Br 45 07 2
Links resten van de 15e eeuwse verdedigingsmuur rond het kasteelterrein, rechts een kademuur met forse steunberen.

Wat stond er in de krant?

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven