Nieuwe opgravingsrapporten beschikbaar

06-03-2023

Op dit moment zijn er weer een aantal opgravingsrapporten als download beschikbaar gekomen. Via deze pagina maar ook via het downloads tabbblad downloads/erfgoedrapporten archeologie. T.z.t. zullen er publieksvriendelijke webpagina's over deze opgravingen op Erfgoedweb verschijnen.

Mr. Bierensweg.
In het gebied dat onderzocht is zijn in 2019 drie proefsleuven aangelegd. Tijdens het onderzoek is een laat middeleeuwse vindplaats aangetroffen in het zuiden van het gebied. Er zijn kuilen, paalsporen en een waterput aangetrof­fen, behorend bij één of meerdere houten gebouwen uit de periode 12e-14e eeuw.
In het noordelijke deel van het gebied zijn twee greppeltjes gevonden, die een voormalig weggetje hebben geflankeerd. Dit weggetje is aanwezig op kaart­materiaal uit de 19de eeuw. In dit deel is tevens een begraving van een rund aangetroffen, en sporen met een mogelijk prehistorische datering.

Julianalaan
De begeleiding heeft in 2020 plaatsgevonden bij de graafwerkzaamheden ten behoeve van de riolering. Daarbij is een archeoloog regelmatig ter plaatse gaan kijken, en werd door de aannemer contact opgenomen wanneer er archeologisch relevante zaken in de grond werden aangetroffen.
In het westen ligt de dekzandkop van Boeimeer, wanneer we richting het oosten gaan komen we in het dal van de Aa of Weerijs. Dat is goed te zien in de profielen met gelaagde beekafzettingen met veen, zand en leem.
Tijdens het onderzoek is ook de gekanaliseerde Zaanmark aangetroffen. De Zaan­mark ontsprong op twee plaatsen in het Mastbos en liep door de polder Boeimeer naar de Aa of Weerijs.

Postbaan/Lijsterpad. (Prinsenbeek)
Tijdens het proefsleuven onderzoek in 2021 zijn sporen van een voormalige boerderij aangetroffen; sporen van de sloop maar ook een deels intact keldertje. De boerderij wordt op de kadastrale minuut van 1824 aangeduid als ‘De Schaapskooi’, een woonhuis met erf in eigendom van het noordelijk gelegen landgoed Mastland. Dit landgoed is vermoedelijk pas in de 18de eeuw ontstaan. Op historische kaarten is de schaapskooi eind 19de eeuw niet meer aanwezig.

Weimersedreef

Tijdens het archeologisch onderzoek in 2021 zijn resten van een potstal gevonden, evenals enkele paalsporen, kuilen, greppels en sloten. De vindplaats, ( het erf met de potstal), lijkt in het zuiden en oosten begrensd te worden door een sloot. Er zijn vondsten aangetroffen vanaf de veertiende eeuw. De vondsten in de aangetrof­fen sporen dateren de vindplaats in de late middeleeuwen tot ca. 1650 wat duidt op zeer vroege bewoning op deze locatie, nog voor de grote heidevelden van de Groot Overveldse Heide ontgonnen werden.

Speelhuislaan
Te midden van grootschalige verstoringen op het voormalige Backer & Rueb terrein kwamen in 2019 archeologische sporen aan het licht: het betreffen hoofdzakelijk sporen van landgebruik, waaronder greppels, sloten en grondverbeteringssporen (als: greppels/moesbed-achtige kuilen). Een deel ligt qua oriëntatie en ligging dusdanig dat er een koppeling met het radiaal-ingerichte landgoed (het Sterrenbos) van het vroeg-zeventiende-eeuwse Speelhuis te maken is.

Eikberg Gilzeweg
Aanleiding voor het onderzoek was de herontwikkeling van deze locatie. De in 2020 aangetroffen archeologische sporen bestaan uit greppels en sloten, kuilen, paalsporen, spitsporen, sporen van grondverbetering, een depressie, karrensporen, een waterput en een waterkuil. In het noorden, noordoos­ten en zuiden van het plangebied zijn grote clusters met sporen blootgelegd; met name greppelsystemen, kuilen en paalsporen. De sporen dateren vanaf de late middeleeuwen tot en met vroege nieuwe tijd. (1250-1650).

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven