Opgraving Haven 20 1991

Archeologie
1600 tot 1800
Br 41 91 3 Br 41 91 3

Eén van de deels gesloopte kelders met zicht op het achterterrein

Br 41 91 aw 112 1479 Br 41 91 aw 112 1479

oorkommetje witbakkend aardewerk, 17e eeuw

Br 41 91 aw 112 3575 Br 41 91 aw 112 3575

Delfts blauw tekstbord, "OVER U MIL(DE) GAVEN", 18e eeuw

Br 41 91 gl 112 0318 Br 41 91 gl 112 0318

Drinkglas met druppeldecoratie, 17e eeuw

/

Nadat in het voorjaar van 1991 de bebouwing gelegen aan de achterzijde van Haven 20 gesloopt was, werd tegen de westzijde en noordzijde van het deels ontgraven terrein een aantal bouwsporen ontdekt. Het betreft o.a. de restanten van een (bakkers-?)oven met een tegelvloer en een gedeelte van het gewelf, vloerfragmenten w.o. een stuk natuurstenen vloer en een waterput en beerput. Deze beerput leverde zeventiende/achttiende eeuws vondstmateriaal op.

Br 41 91 topo
Br 41 91 1824
De waarneming geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Kelders

Tijdens de sloop zijn de achterzijden van zeer brede en lange kelders, behorende bij Haven 20 gesloopt. De kelders hebben nog enkele meters in de bouwput doorgelopen en liepen dus verder door dan de achtergevel. Enkele muurfragmenten hiervan zijn in de werkput nog teruggevonden. Alle bouwsporen leken in ieder geval jonger dan de zestiende eeuw te zijn, gebaseerd op het aangetroffen baksteenformaat. De oven met de eromheen liggende vloerrestanten leken onder een steeg tussen Haven 20 en het noordelijk gelegen pand door te lopen. Vermoedelijk bevond zich onder de achterzijde van deze langgerekte kelders een dwars lopende kelder. De bouwplaats is niet verder ontgraven. De aanwezigheid van zulke grote(opslag-) kelders zal te maken hebben met de ligging direct aan de Haven.

Br 41 91 1
Br 41 91 2
Links één van de kelders, rechts de gesloopte achterzijdes van de kelders met nog zichtbaar de gewelven van een dwarskelder. Rechts tegen de wand een deel van een bakkersoven.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven