Opgraving Dr. Batenburglaan 2009

Archeologie
1600 tot 1650
  •  

In februari 2009 heeft er op de weilanden tussen het voormalige Esso hoofdkantoor en de Dr. Batenburglaan een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. Het gebied is heringericht als een kleinschalig coulissenlandschap met het gereconstrueerde Schipperspad als wandelpad. De veldnamen Steenakker en Steenoven wijzen op een vroegere baksteen productie. Niet duidelijk is in welke periode dat heeft plaatsgevonden.

BR-216-09_topo_low.jpg BR-216-09_1824_low.jpg
De opgravingsputten geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Linie's Tachtigjarige Oorlog

De opgraving heeft bevestigd dat de linie van 1624/1625 en 1637 zich op de veronderstelde locatie bevindt. Hoewel de linie iets ten noorden van de plaats waar deze verwacht werd is aangetroffen, komt de oriëntatie wel overeen met de verwachting. 

BR-216-09_2.JPG BR-216-09_1.jpg
Links: De lage ligging van het terrein en de vele regenbuien zorgden voor zware opgravingsomstandigheden. Rechts een doorsnede door één van de liniegrachten.

Helaas is de tweede linie en de oversnijding van de twee grachten/wallen niet getraceerd, waardoor informatie over de opbouw en chronologie van de wallen beperkt blijft. Vanwege wateroverlast was het uitgebreid documenteren van dit spoor niet mogelijk. Duidelijk was wel dat de linie snel was dichtgegooid.

Akkerweg

Het oude pad over de Houtse Steenakker  werd in één werkput aangetroffen, althans de begeleidende weggreppels.  De overige sporen laten zien dat het terrein verstoord is door recente activiteiten en dat de percelen werden omheind door sloten en/of greppels.

BR-216-09_liniekaart.jpg BR-216-09_1870_low.jpg
Links die linie's van 1624/25 en 1637 die deels in enkele opgravingsputten zichtbaar werden. Rechts  de topografische kaart van 1870 met in de cirkels aangegeven waar opgravingsputten de weg over de Houtse Steenakker doorkruisten.


Ook interessant

Hoeve in het Hout of Prinsenhoeve
De Hoeve in het Hout wordt vanaf de negentiende eeuw ook wel Prinsenho...
Bouwwerken
Straatnamen Boeimeer en Ruitersbos
Historisch gezien behoren de wijken Boeimeer en Ruitersbos tot de voor...
Gebieden
Opgraving Trippelenberg/Weerijs 2005
De voorgenomen natuurontwikkeling voor het gebied Trippelenberg ...
Archeologie
Linie 1637
Linie 1637 1637
ijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van v...
Gebeurtenissen
Linie 1624-1625
Linie 1624-1625 1624 tot 1625
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van ...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief