Ombouw vesting door Maurits

Gebieden
1591 tot 1606
  • vestingkaart van Blaeu  

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1566-1648) was Breda afwisselend in handen van de Spanjaarden en de opstandige Nederlanders. In het begin van de oorlog werd de vesting gemoderniseerd en voorzien van aarden bastions. In 1577 verlieten de Spaanse troepen de stad, waarna hij ingenomen werd door muitende Duitse soldaten. Deze moesten met veel geld betaald worden om te voorkomen dat zij de stad zouden plunderen. Daarna werd de stad voor de prins van Oranje ingenomen door de graaf van Hohenlohe. Nadat Willem van Oranje in dat jaar in Breda was teruggekeerd werden nieuwe aarden bastions opgeworpen. Aan de zuidzijde kwam een sluis in de Mark om het rivierwater dat in de grachten stroomde, op te stuwen. De nieuwe vesting werd door Jocob Kemp in 1593 gekarteerd.

Ook interessant

Tachtigjarige oorlog: de linie van 1637
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van ...
Gebeurtenissen
Opgraving Chasséparking 2000
In 2000 kon op het terrein van het huidige Chasséparking n van de blo...
Archeologie
Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden
Oudste stadsplattegrond
In 1625 tekende Denis van Alsloot (Brussel of Mechelen, omstreeks 1570...
Gebieden
Justinus van Nassau gouverneur van Breda
Vanaf 1601 was Justinus van Nassau gouverneur van Breda. Hij was in 15...
Personen
Breda weer aan de prins
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was Breda afwisselend in h...
Gebieden
Oudste eigentijdse vestingplattegrond
De oudste eigentijdse plattegrond van Breda wordt bewaard op het Breda...
Voorwerpen
Nieuwe omwalling met blokhuizen
Tussen 1492 en 1543 was de Bourgondische staat voortdurend in conflict...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief