Mariakerk

Bouwwerken
1933 tot heden
  • Mariakerk aan het Mariaplein 2 in de wijk Overakker  

De Mariaparochie is opgericht in februari 1933. De toenmalige bouwpastoor was Joseph Baeten die later de zesde bisschop van Breda is geworden. De kerk is een ontwerp van architect Jacques Hurks en is in de, aan de de Amsterdamse school verwante, expressionistische stijl. De kerk is een zaalkerk met een open plattegrond. De kerk maakt deel uit van het naastgelegen kloostercomplex dat Hurks samen met J. Groenendaal ontwierp. De kerk werd ingezegend op 31 mei 1934. Sinds 2000 valt de kerk onder de toen opgerichte Jeruzalem-parochie samen met de St. Laurentiuskerk, de Sacramentskerk en de Petrus & Pauluskerk.
Het kerkgebouw ligt nu, deels verscholen achter groen, aan een plein centraal in de wijk, maar toen de kerk net gebouwd was lag het nog midden tussen de akkers. Langzamerhand is de wijk Overakker er omheen gebouwd.

Orgels

Het hoofdorgel is oorspronkelijk gebouwd door F.B. Loret in 1849 voor de Sint Willibrorduskerk in Alphen (N-Br). In 1944 raakte het orgel beschadigd door het oorlogsgeweld. Sinds 1958 staat het orgel in de Mariakerk. Het koororgel is gebouwd door firma Adema Kerkorgelbouw / Hubert Schreurs in 1968 voor de Sint Franciscuskerk in Breda. Sinds 2006 wordt het orgel gebruikt als koororgel in de Mariakerk te Breda.

De Mariakerk is een gemeentelijk monument.

Ook interessant

Straatnamen Overakker
Straatnamen Overakker 1500 tot heden
Historisch gezien behoort de wijk Overakker tot de voormalige gemeente...
Gebieden
Maria ter Engelen Klooster
Het voormalige zusterhuis voor de zusters Maria ter Engelen is naar he...
Bouwwerken
Mariaschool
Mariaschool 1937 tot heden
Nadat in mei 1934 de Mariakerk in gebruik genomen was, werden er in au...
Bouwwerken
St. Laurentiuskerk
St. Laurentiuskerk 1902 tot heden
De bezetting door de Fransen sinds 1795 resulteerde ook in wettelijke ...
Bouwwerken
Sacramentskerk
Sacramentskerk 1925 tot heden
Op Sacramentsdag 11 juni 1925 werd door pastoor van Meel de eerste ste...
Bouwwerken
Allerheiligenweg e.o. (Overakker)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Marialaan (Overakker)
Marialaan (Overakker) 1933 tot heden
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden

Locatie

Mariaplein 2, 4834 XG Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief