Verfijn op:

Onderzoek naar Huis Valkenberg 2008
In 2008 werd besloten om als pilot project de restanten van huis Valke...
Archeologie
Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het...
Gebieden
Straatnamen Belcrum en Krochten
De buurt (wijk) Belcrum maakt onderdeel uit van de wijk (het stadsdeel...
Gebieden
Luchtmachtplein (Haagse Beemden)
Het Luchtmachtplein vormt de toegang tot de Luchtmachttoren, de voorma...
Gebieden
Willem van Oranje huwt Anna van Buren
Het was keizer Karel V zelf die voor zijn geliefde prins Willem van...
Gebeurtenissen
Grote of Onze Lieve Vrouwekerk
De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk was vanouds de belangrijkste kerk va...
Bouwwerken
Deportatie van de eerste joden uit Breda
Voor de inval van de Duitsers woonden er in Breda ruim tweehonderd jod...
Gebeurtenissen
Lage Weg (Teteringen)
Lage Weg (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote verbinding van...
Gebieden
Stadsarchief Breda
Onder koning Willem I regelde een resolutie de openbaarheid van overhe...
Bouwwerken
Het Grand Theatre
Het Grand Theatre 1919 tot heden
In 1919-1921 liet de bioscoopondernemer H.W. Lutzki een theater voor z...
Bouwwerken
Waarneming Cingelstraat riolering 1995
In oktober 1995 is er in de Cingelstraat, vanaf de hoek Schoolstraat ...
Archeologie
Pijlspits uit de vroege bronstijd
Archeologische vondsten uit het neolithicum zijn schaars in de regio B...
Voorwerpen