Klooster Benedictinessen

Bouwwerken
1926 tot heden
  • Het voormalige Klooster Benedictinessen aan de Generaal Maczekstraat 82  

Het klooster is gesticht door de Benedictinessen van het H. Sacrament vanuit Rouen in Frankrijk in 1922. De zusters betrokken eerste een pand aan de Ginnekenweg 269. Vanaf 1926 namen de zusters hun intrek het klooster aan de Generaal Maczekstraat 82. Het gebouw is ontworpen door architect J. van Dongen. In 1989 vertrokken de zusters uit het pand.
Het voormalige klooster hoorde bij de Sacramentskerk en pastorie die zijn gelegen aan de Zandberglaan. Alle drie de gebouwen zijn gerealiseerd naar ontwerpen van J. van Dongen en waren oorspronkelijk met elkaar verbonden.

Literatuur

Hof, Jan van t (2002) Ons kleine bisdom is toch al meer dan voldoende bezet door allerlei kloosterlingen. Een schets van kloosters in Breda en Oosterhout van 1800 tot heden IN: Jaarboek De Oranjeboom 55, p. 47-80

Ook interessant

Straatnamen Zandberg en Sportpark
De gehuchten Zandberg, Molengracht, Lovensdijk, Teteringsedijk en Terh...
Gebieden
Sacramentskerk
Sacramentskerk 1925 tot heden
Op Sacramentsdag 11 juni 1925 werd door pastoor van Meel de eerste ste...
Bouwwerken
Groot aantal kloosters in Breda en omgeving
In de tweede helft van de negentiende eeuw, na het herstel van de biss...
Bouwwerken

Locatie

Generaal Maczekstraat 82, 4818 BX Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief