Benedictinessenhof (Zandberg)

Gebieden
1995 tot heden
STR360 Bendictinessenhof 19891584 STR360 Bendictinessenhof 19891584

De kloostertuin van het klooster in 1989, het huidige Bendictinessenhof (Foto:Bea Hoeks – de Laat. Beeldcollectie Stadsarchief Breda id. 19891584

De huidige Benedictinessenhof is de voormalige kloostertuin van het klooster van de Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrament aan de Generaal Maczekstraat. De Benedictinessen verlieten dit klooster in 1989. In 1996 besloot de gemeente een groot deel van de ecologisch waardevolle kloostertuin te behouden. De straatnaam Benedictinessenhof werd officieel vastgesteld in 1995. In het Benedictinessenhof zijn nog verschillende elementen te herkennen uit de oude kloostertuin. We zien een laantje met hoge bomen. De tuin was omgeven door betonnen schuttingen, die gedeeltelijk nog aanwezig zijn.

Kloostertuin

Een tuin vormde een wezenlijk onderdeel van een klooster Rond de tuin lag een muur die langs de generaal Maczekstraat is verdwenen. De muur gaf niet alleen de grens van de tuin aan, maar was vooral ook de letterlijke grens van de wereld van de religieuzen.

De tuinen hadden een belangrijke economische functie omdat de religieuzen voor hun levensonderhoud onder andere van de tuin afhankelijk waren. Hier vonden we bijvoorbeeld moestuinen, maïsvelden en boomgaarden.

Devotie was ook belangrijk in de kloostertuin. In de Benedictinessenhof bevond zich een Lourdesgrot en een beeld van de Heilige Benedictus.

STR360 Bendictinessenhof 19891581
De Lourdesgrot in tuin van het klooster van de zusters Benedictinessen, in 1989 reeds in verval. (Foto:Bea Hoeks – de Laat.Beeldcollectie Stadsarchief Breda id. 19891581)

Recreatie vormde het laatste thema in de kloostertuin. De zusters mochten hun klooster niet verlaten en waren dus aan hun huis gebonden waren. De bosschages waar men mediteerde konden uiteraard ook gewoon als wandelbos dienst doen.

Een bijzonder element bij de grotere kloosters vormde de begraafplaats. Begraven gebeurde op een wat afgelegen plek aan de rand van de tuin. De begraafplaats van de zusters die in de Benedictinessenhof aanwezig was, is verplaatst.

Benedictinessen

De Benedictinessen van het Heilig Sacrament, ook wel Benedictinessen van Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, zijn gesticht in 1653 in Frankrijk. Na antiklerikale maatregelen in Frankrijk aan het begin van de twintigste eeuw weken Benedictinessen uit naar Nederland. Zusters uit Rouen vestigden zich in Breda. In 1926 namen de zusters hun intrek in het nieuwe klooster aan de Generaal Maczekstraat. Het klooster was door middel van en luchtbrug verbonden met het koor van de Sacramentskerk. De zusters konden zo binnendoor naar een ruimte achter het koor lopen voor de zogenaamde Altijddurende Aanbidding zonder het klooster te verlaten.

Literatuur

Ad Bijma en Bea Hoeks – de Laat, Kloosterboek, priorij der Benedictinessen "Manna Absconditum" Breda, een laatste lezing? (Breda, 1993).

Jan van ‘t Hof, ‘Ons kleine bisdom is toch al meer dan voldoende bezet door allerlei kloosterlingen, Een schets van kloosters in Breda en Oosterhout van 1800 tot heden’, in Jaarboek de Oranjeboom LV (2002).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven