Kapittelschool

Bouwwerken
1309 tot 1866
  • Negentiende eeuwse tekening van de Kapittelschool in de Nieuwstraat  

De oudste vermelding van scholieren aan de kapittelschool stamt uit 1309. Het onderwijs was in die tijd in handen van de kerk. Aan elke grotere kerk was een parochieschool verbonden. In Breda met zijn kapittelkerk heette deze vanaf 1303 een kapittelschool. Omdat het onderwijs vooral in het Latijn werd gegeven, werd deze ook wel de Latijnse school genoemd. Terwijl de gewone kinderen op de kleine school de beginselen van lezen en schrijven in de moedertaal leerden, bereidden de kinderen uit de elite zich op de grote of Latijnse school voor op de universiteit. De kapittelschool lag oorspronkelijk aan de Schoolstraat, maar werd later verplaatst naar de Nieuwstraat. Deze negentiende-eeuwse tekening laat het laatste gebouw zien. Na veel onenigheid tussen het stadsbestuur en het kapittel werd de school uiteindelijk een stadsschool. De Latijnse school bleef bestaan tot omstreeks 1866.

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden

Locatie

Schoolstraat, 4811WB Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief