Jan VIII van Nassau-Siegen

Personen
1583 tot 1638
C2f8f7a2a2a338ace1208463b02bf75b C2f8f7a2a2a338ace1208463b02bf75b

Portret van Jan de Jongere (1583-1638), graaf van Nassau-Siegen, Jan Antonisz. van Ravesteyn (atelier van), ca. 1613 - ca. 1620. Coll. Rijksmuseum Amsterdam

Jan VIII van Nassau-Siegen, Baron van Breda van 1630-1637

Maurits van Oranje werd als baron van Breda opgevolgd door een ver familielid, Jan VIII van Nassau-Siegen. In 1637 werd Breda ingenomen door Frederik Hendrik, de jongere broer van prins Maurits, die daarmee meteen aantrad als baron.Hij werd geboren op de Dillenburg op 29 september 1583 en was de tweede zoon van Jan VII de Middelste en Magdalena van Waldeck. Zijn grootvader was Jan VI de Oude, een jongere broer van Willem van Oranje. In 1610 was Jan van Nassau officier in het Staatse leger.

Ridder in de Orde van het Gulden Vlies, 1624

Op 25 december 1613 bekeerde hij zich tot het katholicisme, tot ontzetting van zijn familie. In 1614 trad hij in dienst van Karel Emanuel I, de hertog van Savoye. Hij trouwde op 13 augustus 1618 te Brussel met de katholieke Ernestine Yolande van Ligne. Zij kregen vijf kinderen. In 1619 trad hij in Habsburgse dienst. In 1623, toen zijn vader overleed, bezette hij Nassau-Siegen met een keizerlijk leger en begon daar een gewelddadige contrareformatie. Hij werd lid van de Orde van het Gulden Vlies in 1624.

Belegering van Breda, 1624-1625

In 1625 nam hij deel aan de belegering van Breda onder de Spaanse bevelhebber Ambrogio Spinola, die elf maanden duurde. Op 2 juni 1625 gaf de stad, verdedigd door zijn familielid Justinus van Nassau zich over. De overhandiging van de sleutels van de stad aan Spinola is in Spanje een zeer tot de verbeelding sprekende gebeurtenis geworden dankzij een beroemd schilderij van Diego Velázquez , Las Lanzas.

Blijde Inkomst, 1630

Nadat Breda in 1625 door de koning van Spanje was ingenomen verzocht Jan van Nassau de koning in het bezit gesteld te worden van de stad Breda en de baronie. Hij was immers, zei hij, katholiek en het nauwste verwant met de vorige heer en daarom had hij, vond hij, het recht om Maurits op te volgen. Hij werd in 1630 in het bezit gesteld van de stad en de baronie van Breda en ingehuldigd op 10 juni 1630. Een oorkonde is hiervan niet bewaard gebleven en wellicht ook nooit opgemaakt.

Het Kapucijnenklooster, 1625

In 1625 kochten de minderbroeders kapucijnen, met actieve steun van de infante Isabella van Spanje, enkele huizen in de Katerstraat (de huidige Catharinastraat) om daar een klooster te vestigen. Isabella Clara Eugenia (1566-1633) was een dochter van koning Filips II. Zij was van 1621 tot haar dood in 1633 landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden. Waarschijnlijk heeft ook graaf Jan van Nassau zich met dit klooster bemoeid. In 1637 moesten de kapucijnen dit klooster weer verlaten omdat Breda veroverd was door Frederik Hendrik en de katholieke godsdienst niet meer was toegestaan. De binnenhof van het voormalige Kapucijnenklooster heet nog steeds het Kapucijnenhof.

In 1925 werd herdacht dat driehonderd jaar daarvóór de kapucijnen voor de eerste keer zich in Breda gevestigd hadden. Bij deze gelegenheid werden enkele schilderijen geschonken aan het klooster, onder andere kopieën van het schilderij van de infante Isabella door Rubens en het schilderij van graaf Jan van Nassau door Antoon van Dijck.

Frederik Hendrik, 1637

In 1637 sloeg zijn familielid Frederik Hendrik het beleg voor Breda. De vesting capituleerde na bijna vier maanden op 6 oktober 1637. In het verdrag of capitulatie staat Frederik Hendrik omschreven als ‘zijne hoogheid mijn heer de prins van Oranje, heer en baron van Breda’. Jan VIII van Nassau overleed op 27 juli 1638 in Ronse.

Literatuur

Thomas Ernst van Goor, Beschryving van stadt en lande van Breda (’s-Gravenhage, 1744).
Gouden jubilé van het Capucijnenklooster te Breda (Breda, 1939).
Pater Hildebrand, De kapucijnen in de Nederlanden en het prinsdom Luik (Antwerpen, 1945-1956). Tien delen. Deel V: De Vlaamse Kloosters, 1950.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven