Bredestraat (Haagse Beemden)

Gebieden
1949 tot heden
1758 1758

De driesprong in de Bredestraat met links de Hooidonkseweg (foto: Karel Leenders) (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

De straatnaam Bredestraat is relatief modern. Vóór 1800 komt de naam niet voor. De oorspronkelijke naam was Slaagseweg. Op de kaarten van het Hollands kadaster van 1809 heet de straat voor het eerst de Breestraat of Slaagseweg. In de legger van openbare wegen van Princenhage (een registratie van wegen) van 1870 heet de straat weer Slaagsestraat en in die van 1878 de Breestraat. Ook op de topografische kaart van 1903 heet hij de Breestraat. In 1949-1951 werden in de gemeente Prinsenbeek straatnamen vastgesteld en nieuwe huisnummers uitgedeeld. Toen werd de naam Bredestraat de officiële straatnaam.

Beemdenweg

De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische landschapsinventarisatie van de gemeente Breda de Bredestraat of Slaagseweg aan als een brede beemdenweg. Een beemdenweg is een weg die naar de beemden leidt. Een beemdenweg loopt meestal dood, zegt Leenders.

Slaagseweg

De naam Bredestraat wordt door de toponymist Christ Buiks niet genoemd. De Slaagseweg onder Asterd vond hij voor het eerst vermeld in 1659 (Slaechschenwech) en de Slaagseweg onder Burgst in 1664 (den Slaeghschen wegh in de Croeten). Hij vond het gebied de Slaag voor het eerst vermeld in 1504 (aen die Slaech). De Slaag (ten zuiden van de Bredestraat) is misschien genoemd naar het slaan van klot uit het water. Dit slaan gebeurde met een baggerbeugel of met een leik. Na vasttrappen en drogen op een ligplaats, werd de klot met een slagroede in turfvormen verdeeld en op hoopjes gezet om verder te kunnen drogen. Ook mogelijk is slag, bij slaan, verdelen van land (vergelijk het slaan van hoeven). Maar die term komt rond Breda verder niet voor. Het zogenaamde slagenlandschap wordt gekenmerkt door zeer lange en smalle percelen met heggen langs de sloten. Een dergelijk landschap trof men ook aan in het gebied de Slaag. Maar de term slagenlandschap is van later datum.

Bredestraat

Op het kadastraal minuutplan van 1824 staat de naam Bredestraat niet vermeld, maar de straat was wel héél breed: dertig of veertig meter. In de huidige situatie is de weg sterk versmald.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Stichting werkgroep Haagse Beemden, Voorlopige atlas van de toponiemen in de Haagse Beemden Oost (Breda, 1977).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 198)

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Stichting werkgroep Haagse Beemden, Voorlopige atlas van de toponiemen in de Haagse Beemden Oost (Breda, 1977).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 198)

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven