Curaçaostraat en Antillenbuurt (Heuvel)

Gebieden
1945 tot heden
  • De Sabastraat in 1986. Foto: Simon Schonck, gemeente Breda, Openbare Werken. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de dienst Openbare Werken de zogenaamde thematische straatnaamgeving zijn intrede in Breda. Straten werden genoemd naar bloemen, bomen, vogels enzovoorts. Er moesten binnen korte tijd heel veel straten van een naam worden voorzien. Bovendien had men in deze tijd nog de illusie dat elke Bredanaar elke straat in Breda zou moeten kunnen vinden. Later ging men op voorstel van burgemeester Van Sonsbeeck ook straten noemen naar schilders, zeehelden en dichters. Het zeeheldenkwartier riep het glorierijke Hollandse verleden in herinnering.
De laatste maal dat thematische straatnaamgeving op grote schaal is toegepast in Breda was in de jaren '60 van de vorige eeuw.

Het Nederlandse imperium

In 1949 kreeg een groot aantal straten in het nieuwe Heuvelkwartier namen van Nederlandse en andere ontdekkingsreizigers. In datzelfde jaar kregen ook de Curaçaostraat en de omringende straten hun namen, genoemd naar wat toen nog de West-Indische eilanden heette, de Antillen. Na dat jaar had Nederland nog maar twee koloniën: Nederlands Nieuw-Guinea en West-Indië.  Op 27 december 1949 had namelijk in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht plaatsgevonden, waarbij Nederland Indonesië als onafhankelijk land erkende.

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988)

Ook interessant

Straatnamen Heuvel
Straatnamen Heuvel 1942 tot heden
De Heuvel is sinds de middeleeuwen altijd een zelfstandige buurtschap ...
Gebieden
Thorbeckeplein en staatsliedenbuurt (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Planciusplein en de 'ontdekkingsreizigers-buurt' (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Dr. Struyckenstraat (Heuvel)
De Dr. Struyckenstraat, de hoofdontsluiting van de Heuvel, is een typi...
Gebieden
De wederopbouwwijken
De wederopbouwwijken 1950 tot 1965
Na de Tweede Wereldoorlog werd er in hoog tempo gebouwd om volksvijand...
Gebieden
Heuvelkwartier
Heuvelkwartier 1948 tot heden
De eerste grote wijk die na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd was he...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief