Dr. Struyckenstraat (Heuvel)

Gebieden
1950 tot heden
1722 1722

De Brugflat aan de Dr. Struyckenstraat in 1983. Foto: Johan van Gurp, BN De Stem. (Collectie BN De Stem, Johan van Gurp)

De Dr. Struyckenstraat, de hoofdontsluiting van de Heuvel, is een typische Wederopbouw-as. De straat begint bij een monumentale brug, de Verlaatbrug. De Brugflat vormt een monumentaal accent aan de ingang van de Heuvel. Het Dr. Struyckenplein is een winkelcentrum en aan het Heuvelplein bevindt zich een winkelstrip.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zegt dat de wijk de Heuvel in Breda van grote betekenis is vanwege de hoge ruimtelijke kwaliteit, zowel wat betreft de architectonische uitwerking als de inrichting van de openbare ruimte van de pleinen en groengebieden. Op en rond belangrijke structuren en ensembles is de wijk nog steeds gaaf.

Dr. Struycken

H.J.L. Struycken (1869-1950) was keel-, neus- en oorarts te Breda. Hij had een kliniek aan de Vijverstraat, die ook bekend stond als de Kliniek van dokter Struycken. Vanwege zijn rol tijdens de Bezetting kreeg hij het ereburgerschap van de gemeente Breda en in 1949 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Op 15 november 1950 herdacht burgemeester Claudius Prinsen tijdens de vergadering van de gemeenteraad allereerst de overleden ereburger Dr. Struycken. Struycken had volgens Prinsen onder andere in mei 1940, nadat hij in Breda was terug gekeerd van de Vlucht, tijdelijk de leiding van het stadsbestuur op zich genomen. In dezelfde vergadering werd besloten de hoofdontsluiting van de Heuvel de naam Dr. Struyckenstraat te geven.
Een grote rol bij deze naamgeving zal hebben gespeeld dat de zoon van Struycken op dat moment minister was in Den Haag. Mr. A.A.M. Struycken (1906-1977) was sinds 1950 minister van Justitie en sinds 1951 gouverneur van de Nederlandse Antillen. In 1956 werd hij opnieuw minister.
Tijdens de Wederopbouwperiode (1945-1965) werden verschillende straten en een brug genoemd naar bijzondere personen die kort daarvoor waren overleden of nog in leven waren. Het vernoemen van deze straten ging rechtstreeks uit van het gemeentebestuur of de gemeenteraad. Deze bijzondere personen werden algemeen herdacht in namen van juist grotere straten, de typische Wederopbouwassen en parkways van die tijd.

Literatuur

Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965, ontwerpen aan stad en land (Rotterdam, 2013).
Dorith van Gestel en Peter van Schie, Wat is waardevol aan de Wederopbouwwijken?, in ErfgoedBrief Breda nummer 16, winter 2010-2011.
Leon van Meijel, Evelien van Es, Franz Ziegler, Teake Bouma, Ton van Beek en Pim Caris, Cultuurhistorische gebiedsverkenning naoorlogse woonwijken Breda (1940-1970) (Nijmegen, 2010).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven