Thorbeckeplein en staatsliedenbuurt (Heuvel)

Gebieden
1951 tot heden
1735 1735

Het Thorbeckeplein met op de achtergrond de flatgebouwen aan de Van Slingelandtstraat, 1981. Foto: Simon Schonck, gemeente Breda, Openbare Werken. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de dienst Openbare Werken de zogenaamde thematische straatnaamgeving zijn intrede in Breda. Straten werden genoemd naar bloemen, bomen, vogels enzovoorts. Er moesten binnen korte tijd heel veel straten van een naam worden voorzien. Bovendien had men in deze tijd nog de illusie dat elke Bredanaar elke straat in Breda zou moeten kunnen vinden. Later ging men op voorstel van burgemeester Van Sonsbeeck ook straten noemen naar schilders, zeehelden en dichters. Het zeeheldenkwartier riep het glorierijke Hollandse verleden in herinnering.
In de jaren '60 van de vorige eeuw werd thematische straatnaamgeving voor het laatst toegepast, aangezien het toen werd beschouwd als saai en troosteloos.

Staatslieden

In het Heuvelkwartier werden in 1951 veel straten genoemd naar wat men in die tijd noemde staatslieden. We vinden hier raadspensionarissen van vóór 1795 (onder andere Van Oldenbarnevelt, Fagel, Heinsius, Van Slingelandt), het Driemanschap van 1813 (Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg Stirum) en politici uit de negentiende en twintigste eeuw (onder andere Groen van Prinsterer, De Savornin Lohman, Colijn en Mgr. Nolens).


Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven