Overkroetenlaan (Haagse Beemden)

Gebieden
1988 tot heden
1761 1761

Het 'Ontwerp Struktuurplan Haagse Beemden' uit 1975.

De Overkroetenlaan is sinds 1988 de centrale ontsluitingsweg van de wijk Overkroeten in de Haagse Beemden. De straatnaam is dus snel te verklaren, dat ligt echter wat anders bij het verklaren van de wijknaam zelf.

De historische Kroeten

Het gebied tussen de Burgstsedreef (aan de zuidzijde), de Rietdijk (aan de oostzijde), de Bredestraat (aan de noordzijde) en Burgst en Muizenberg (aan de westzijde) wordt vanouds de Kroeten genoemd. De historische Kroeten valt dus samen met de huidige wijken Paradijs, Heksenwiel, Overkroeten en Kroeten. De toponymist Christ Buiks vond de Kroeten of Krochten onder Burgst vermeld in 1500 (Croighde), in 1504 (Croeten), in 1510 (Croeghden), in 1594 (Crouchten), in 1616 (Crochten) enzovoorts. Buiks verklaart deze naam als krocht, niet uitgegraven tussenveld in een moergebied. Volgens hem was de Kroeten bij Burgst een moerassig veengebied. Een gedeelte van de Kroeten was eigendom van het klooster Corsendonk (of Korsendonk) bij Oud-Turnhout. Het klooster won hier turf. Een groot deel van de Kroeten was volgens Buiks cijnsgoed van Burgst. De Kroeten werd en wordt doorsneden door de oost-west lopende Vloeigracht.

Overkroeten

De naam Overkroeten komt voor het eerst voor op de plankaart die hoort bij het ontwerp-structuurplan Haagse Beemden uit 1975. Men was van plan ten zuiden van de Vloeigracht een nieuwe woonwijk te bouwen en het gebied ten noorden van de Vloeigracht groen te laten. Dit gebied over de Vloeigracht duidde men in 1975 aan met Overkroeten. De plannen zijn sinds die tijd meerdere malen gewijzigd, maar de naam Overkroeten bleef op de kaarten staan. Vanaf 1988 werd er gebouwd in Overkroeten. Later, vanaf 1997, werd er gewerkt aan een nieuwe Vinexwijk ten westen van Overkroeten. Verwarrend genoeg werd deze weer Kroeten genoemd en geen Overkroeten-West, hoewel de wijk achter Overkroeten ligt.

Slagen

De straatnamen in Overkroeten eindigen voor een groot deel op slagen. Dit gedeelte van de historische Kroeten stond inderdaad bekend als de Slaag. Buiks vond dit gebied voor het eerst vermeld in 1504 (aen die Slaech). De Slaagis misschien genoemd naar het slaan van klot uit het water. Dit slaan gebeurde met een baggerbeugel of met een leik. Na vasttrappen en drogen op een ligplaats, werd de klot met een slagroede in turfvormen verdeeld en op hoopjes gezet om verder te kunnen drogen. Ook mogelijk is slag, bij slaan, verdelen, van land (vergelijk het slaan van hoeven). Maar die term komt rond Breda verder niet voor. Het zogenaamde slagenlandschap wordt gekenmerkt door zeer lange en smalle percelen met heggen langs de sloten. Een dergelijk landschap trof men ook aan in het gebied de Slaag. Maar de term slagenlandschap is van veel later datum.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Stichting werkgroep Haagse Beemden, Voorlopige atlas van de toponiemen in de Haagse Beemden Oost (Breda, 1977).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Ontwerp-structuurplan Haagse Beemden (Breda, 1975).

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Stichting werkgroep Haagse Beemden, Voorlopige atlas van de toponiemen in de Haagse Beemden Oost (Breda, 1977).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Ontwerp-structuurplan Haagse Beemden (Breda, 1975).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven