Sint Franciscus

Bouwwerken
1917 tot heden
Mon 519011 dr jan ingen houszplein 2 Mon 519011 dr jan ingen houszplein 2

Sint Franciscus Kweekschool, Klooster en Internaat aan het Dr. Jan Ingen Houszplein

Aan het Dr. Jan Ingen Houszplein bevindt zich de voormalige kweekschool annex klooster en internaat "St. Franciscus". Het gebouw is een ontwerp van de Bredase architect Jacq. van Groenendael en gebouwd voor de onderwijscongregatie de Broeders van Huijbergen. Voor het ontwerp liet hij zich inspireren door de kweekschool Oud Vroenhoven van de Broeders van Maastricht.

Op de kweekschool volgden de kwekelingen theoretische vakken om hun vakkennis te vergroten (zoals lessen geschiedenis, aardrijkskunde, muziek en tekenen). Hiernaast konden zij praktijkervaring opdoen aan een lagere school die aan de kweekschool verbonden was. In 1968 veranderden de kweekscholen in de pedagogische academie (PA) en in 1985 ging deze op in de pabo.

Het pand is gebouwd op een gedeelte van de in ca. 1880 vrijgekomen gronden na het slechten van de vesting. Ter hoogte van het gebouw en het plein was Lunet A gesitueerd dat onderdeel uitmaakte van het Antwerpse front dat in 1841 was aangelegd. van een weggebroken lunet van de vesting van de stad. Het perceel waarop het pand staat is trapezium-vormig en grenst aan drie zijden aan de openbare weg: het hoofdgebouw met zijn voorgevel aan het Dr. Jan Ingenhouszplein, de linkervleugel met zijn voorgevel aan de Oranjeboomstraat en de rechtervleugel met gevel aan de Vestkant.

Het gebouw is niet in één keer gebouwd. Het hoofgebouw dateert uit 1917. In 1923 werd achter het hoofdgebouw op de speelplaats een kapel in neoromaanse stijl gebouwd. In 1931 werd het hoofdgebouw uitgebreid met een rechterzijvleugel en met een linkerzijvleugel in 1958. Daarnaast is in 1955 zuidwestelijk en vrijliggend van het complex op hetzelfde terrein een aula gebouwd. Alleen het hoofgebouw (inclusief zijvleugels en kapel) is aangemerkt als rijksmonument. De aula is niet beschermd.

In de kapel staat een losstaand St. Annabeeld met kind. Dit laat de verbondenheid met het religieuze complex van de St. Annekerk aan de overkant van de straat zien aangezien het beeld vermoedelijk afkomstig uit voormalig kloosterschool "St. Anna" aan de Haagweg 21.

Het klooster en internaat zijn rond 1965 gesloten. Het pand heeft echter zijn schoolfunctie niet verloren aangezien het nu één van de panden is dat gebruikt wordt door de Scholengemeenschap de Rooi Pannen (MBO Toerisme en Recreatie).

De congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis uit Huijbergen werd op 25 september 1854 gesticht door de Bisschop van Breda.

In 1866 deden de broeders een poging tot een nieuwe stichting in Breda die in eerste instantie mislukte. Vanaf 1890 komen echter in Breda, in samenwerking met de Vincentiusvereniging, een weeshuis, een voogdijhuis, en diverse basisscholen verspreid over de stad tot stand.

Deze werken werden in eerste instantie bediend vanuit de communiteiten aan de Karrestraat (1890-1960) en de Dieststraat (1905-1959). In 1917 kwam daar een communiteit met de St. Franciscuskweekschool aan het Dr. Jan Ingenhouszplein bij. In de jaren 50 van de twintigste eeuw werd door de congregatie het St Jansklooster aan het Don Boscoplein en de Sint Jansschool voor speciaal onderwijs aan de Verbeetenstraat gebouwd. De behartiging van het middelbaar voortgezet onderwijs kreeg gestalte in een tweetal middelbare scholen die na verloop van jaren opgingen in de scholengemeenschap Markenhage. Na ruim honderd jaar werd de kweekschool (PABO) verbonden met de Hogeschool Avans. In 1960 was het pand aan de Karrestraat aan vervanging toe en kreeg deze communiteit een nieuw gebouw aan de Roland Holststraat (1960-heden).

Dr. Jan Ingenhouszplein 2, 4814 EH Breda

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven