Begeleiding Postillonstraat Groen-Wit terrein

Archeologie
1100 tot 1200
  • De aanleg van het opgravingsvlak aan de noordzijde van het Groen-Wit terrein.  

In de winter van 2014 heeft er een archeologische begeleiding plaatsgevonden bij de bouw van nieuwe kleedkamers op het sportcomplex van r.k.s.v Groen-Wit aan de Postillonstraat in Princenhage.
Bij deze begeleiding zijn sporen gevonden uit de 12e eeuw. Het betreft een drietal greppels en een kuil die duiden op verkaveling of ontwatering van het gebied ten behoeve van agrarische activiteiten.

BR-342-12_1824_low.jpg  BR-342-12_topo_low.jpg
Beide archeologische begeleidingen (2012 roze en 2014 gearceerd) op het kadastraal minuutplan van 1824 en op de huidige topografie. Linksonder in grijs archeologisch onderzoek aan de Dreef dat ook sporen uit deze periode opleverde.

Door de aanwezigheid van nederzettingsafval, zoals fragmenten van kookpotjes, een maalsteen, huttenleem en verbrand bot, in de aangetroffen sporen bestaat het vermoeden dat er in de nabije omgeving bewoning is geweest in de twaalfde eeuw. Wellicht werd een erf begrensd door de aangetroffen greppels.
Het terrein ligt van oorsprong op de hoge uitgestrekte dekzandrug van de Heuvel. Daarop bevonden zich de oude akkers van de gehuchten Heuvel en Eindhoven. In 1824 bevond de bewoning behorende bij deze akkers zich nog langs de randen.

BR-342-12_1.jpg BR-342-12_002CER-AW4181.jpg
Links de sporen van een middeleeuwse greppel, rechts een fragment van een 12e eeuwse kogelpot

Archeologische begeleiding 2014

In 2014 is er een  kunstgrasveld aangelegd.Hierbij is het gebied verlaagd tot circa 40 centimeter onder maaiveld. Het vlak dat hierbij is aangelegd heeft niet het archeologisch (dekzand) niveau bereikt, maar is aangelegd op de overgang van de bouwvoor en het esdek. In dit vlak tekenden zich verstoorde banen af; de gegraven sleuven voor de drainage van het terrein.
Slechts een klein oppervlak in het zuidelijke deel is in het dekzandniveau aangelegd.  Er is één paalspoor gedocumenteerd.

Sporen en vondsten uit deze periode werden ook gevonden bij archeologisch onderzoek ten westen van deze locatie, aan de Dreef en de Doelen, èn rond de Montessoristraat ten oosten van de vindplaats.

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
Heuvel (gehucht)
Heuvel (gehucht) 1250 tot 1950
Heuvel was een huizengroep op de driesprong van de Postillionstraat en...
Gebieden
Opgraving Doelen 76-78  2005/06
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein...
Archeologie
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Postillonstraat (Princenhage)
In 1930 werd de Heuvelstraat ingrijpend gereconstrueerd. Daarbij kwam ...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads