Bagven (gehucht)

Gebieden
1290 tot 1999
  • Bagven in 1999 met de huizen aan de Liesboslaan en op de voorgrond de aansluiting van de Bagvensestraat.  

Het "echte" Bagven is gelegen aan de Bagvensestraat waarvan een groot deel verdween tijdens de aanleg van de aansluiting van de A58 op de A16 in de periode 1999-2002. Bagven was een middeleeuws gehucht bestaande uit verspreide hoeven langs de oude weg temidden van de akkers.

CHI_28_012_018_Bagven_1870_low.jpg CHI_28_012_018_Bagven_lufo_low.jpg
Bagven en Bagvensestraat op de topografische kaart van 1870 en op een actuele luchtfoto.

Naamgeving

De naam Bagven verschijnt al heel vroeg in de schriftelijke bronnen als locatienaam: in 1297 als iuxta Bagvenne.(dichtbij Bagven). Het voorvoegsel "Bag" duidt volgens toponymist Christ Buik op -big- of -das- . (de overeenkomst ligt in de gestreepte vacht). Het achtervoegsel "ven"betekent 'waterplas in de heide’, ook wel ‘venige grond’. Het is dan ook niet voor niets dat in het gehucht de veldnaam "Moerputten" voorkomt.
Opmerkelijk is de vorm Bagven met v/b wisseling in de achttiende eeuw en negentiende eeuw honderden malen voorkomt. (zie bijvoorbeeld kaart hierboven).

Bagven 1999 Bagvensestraat 1999
Zicht op Bagven voor de aanleg van de vernieuwde A16 en de verbindingsboog naar de A58. Links de huizen aan de Liesboslaan. Rechts de Bagvensestraat die feitelijk doodloopt tegen de A16 en via een zijstraatje verbonden is met de Liesboslaan (Foto's TTC vliegveld Seppe,coll.Stadsarchied Breda id.19991407 en 19991404)

Marginalisering

Door de aanleg van de Rijksweg 16 in 1939 werd de Bagvensestraat afgesneden van Princenhage en werd een zijstraatje de nieuwe verbinding met de Liesboslaan.
Door de aanleg van de verkeersboog tussen de A58 en A16 is een groot deel van de straat, aanliggende huizen en agrarische gronden verdwenen.


Ook interessant

Opgravingen Ettensebaan-Bagven 2015-2019
In de periode 2015- 2019 hebben archeologen van de Gemeente Breda tijd...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Het Liesbos
Het Liesbos wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van Hendrik V...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads