20 maart 2020

Breda ondersteboven (4) Verdwenen kastelen

In de jaren '60 en '70 was de archeologie in Breda nog geen zaak van de gemeentelijke overheid. Het waren amateurs en een een enkele keer de Rijksdienst voor Oufheidkundig Bodemonderzoek die de dienst uitmaakten. De amateur-archeologen altijd vol enthousiasme, soms met veel kennis van de historie, soms met een wat minder wetenschappelijke benadering. Maar met wat geluk kunnen we nog nog heel wat wijzer worden van de toen vastgelegde resultaten.

BR-161-77_Cingeltjes_CLO321802_low.jpg BR-162-73_Gageldonk_CLO254306_low.jpg BR-124-68_Emer_19740225_low.jpg
Archeologisch onderzoek naar resp. de Cingeltjes van Burgst, kasteel Gageldonk en de vondst van een graf nabij het vm. kasteel de Emer (foto's: C.TH. Lohmann, coll. Stadsarchief Breda id. CLO321802, en CLO254306 en politiefoto id. 9740225)

In de binnenstad was de Archeologische Werkgroep actief en in Princenhage/Haagse Beemden was dat de Werkgroep Haagse Beemden. Met name deze laatste groep heeft onderzoek gedaan naar verdwenen kasteelterreinen soms in samenwerking met de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (N.J.B.G.) Eind jaren '60 en begin jaren '70 zochten zijn naar resten van de kastelen Gageldonk, bij het Hooghuys aan het Moerenpad, naar kasteel de Emer in het bedrijventerrein Over-Emer en bij de geheimzinnige Cingeltjes op het landgoed Burgst. De resultaten waren wisselend

klik op de foto's om er meer over te weten te komen.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief