Waarneming kasteel de Emer 1968 en 1974

Archeologie
1440 tot 1874
  • Kasteel Emer in de 19e eeuw. (coll. beeldcollectie stadsarchief Breda)  

Bij het graven van funderingssleuven voor een aantal bedrijfshallen aan de Mijkenbroek in de zomer van 1974 was de verwachting dat er resten van kasteel de Emer zouden worden aangetroffen. Dat was niet het geval, wel werd de gracht aangesneden. Er werden geen laatmiddeleeuwse vondsten of sporen gevonden. Op het voorplein van het kasteel werden enkele muurtjes gevonden uit de Nieuwe Tijd.

BR-124-68_topo_low.jpgBR-124-68_1824_low.jpg
De locatie van de waarnemingen en boringen bij benadering op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824

In 1968 werden door de werkgroep Haagse Beemden al enkele proefputten gegraven waarbij o.a. natuursteen blokken werden gevonden, waaronder een sluitsteen van een poort.
In 1972 werd in de nabijheid van het voormalige kasteel de grafkelder aangetroffen van de vroeg 19e eeuwse bewoners. De aangetroffen grafstenen hebben een onbekende bestemming gekregen. In 1856 is het van oorsprong 15e eeuwse kasteel afgebroken. De openbare aanbesteding van de sloop is in de archieven bewaard gebleven.
In 1965 werd het terrein opgespoten en als industrieterrein de Emer ingericht. Verondersteld mag worden dat er onder het dikke zandpakket nog talloze sporen van het kasteel aanwezig zijn.

Ook interessant

Achter Emer (gehucht)
Achter Emer (gehucht) 1400 tot 1978
Achter Emer is eigenlijk het laatste (noordelijke) deel van de Emerweg...
Gebieden
Opgraving kasteel Gageldonk 1973
In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkg...
Archeologie
Achter Emer (Haagse Beemden)
De Achter Emer is eigenlijk het laatste restant van de Emerweg. Deze ...
Gebieden
Opgraving Grimhuijsen Ulvenhout 2010
Ten behoeve van een herinrichting van het terrein tussen de Laurentius...
Archeologie
Kasteeltje Bouvigne
Kasteeltje Bouvigne 1405 tot 1495
Aan het einde van de vijftiende eeuw werd ter plaatse van het huidige ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief