27 november 2019

Verdere werkzaamheden aan 19de eeuws riool in de Karnemelkstraat

Afgelopen weken is er een start gemaakt met de verdere restauratie van 19de eeuwse riool in de Karnemelkstraat. Een deel van dit riool was niet meer in gebruik en het plan is om de oorspronkelijke loop te herstellen. Lees meer

12 april 2019

Resten van Ginnekenbrug en middeleeuwse voorpoort aangetroffen

Bij de archeologische begeleiding van leidingwerkzaamheden op de kruising Ginnekenstraat-Houtmarkt-Karnemelkstraat zijn de restanten van de Ginnekenbrug, de kademuur en de voorpoort behorende bij de 14de eeuwse Eindpoort in het zicht gekomen. Vlak daarnaast was inmiddels het gewelf va... Lees meer

1 december 2017

Locatie 19de eeuws hoofdriool onder Karnemelkstraat vastgesteld

Tijdens werkzaamheden bij de kruising Markendaalseweg en Karnemelkstraat zijn afgelopen week opnieuw resten gevonden van een groot negentiende eeuws bakstenen riool.  In tegenstelling tot het grote riool dat onder de Oude Vest en Houtmarkt doorloopt was dit riool niet meer in gebruik.  Lees meer

15 september 2017

Over archeologie en oude riolen.

In 1869 publiceerde majoor-ingenieur G.G. van der Hoeven een uitgebreid artikel over de aanleg van een modern rioolstelsel in de binnenstad van Breda. Hij schreef dit als lid van "de Commissie voor de verbetering van de rioleringen en bestratingen". De werkzaamheden hadden in de jaren daarvoor ... Lees meer

7 september 2016

Verloren Kost riool ontdekt bij Gasthuispoort

De afgelopen week is er na de sloop van het pand aan de Gasthuispoort (bekend als het 'pand Hendriks') een kelder blootgelegd, waarin het overwelfde watertje de Verloren Kost nog aanwezig was. Bij de bouw van deze kelder, nog behorende bij de brouwerij de Witte Hengst is rekening gehouden met dit ri... Lees meer

Nieuwsbrief