Verfijn op:

Aanleg Haagdijk en Teteringsedijk
De belangrijke oost-westroute over het grondgebied van de heer van Bre...
Archeologie
Houten gebouwen langs de rivier
De geschiedenis van het perceel aan de Visserstraat 7 gaat terug tot h...
Archeologie
Vroege begravingen
Vroege begravingen 1100 tot 1150
De ouderdom van een stad wordt niet uitsluitend afgelezen aan historis...
Archeologie
Eerste vermelding van de naam Breda
De vroegste vermelding van Breda als onderdeel van een persoons- of fa...
Gebieden
Bootvormige woonstalhuizen
In Breda-West zijn de bij deze akkersporen behorende boerderijtypen op...
Archeologie
De eerste bewoners van de stad Breda
De oudste sporen van de prestedelijke nederzetting Breda zijn aangetro...
Archeologie
Adellijke woningen
Adellijke woningen 1350 tot heden
De komst van de Nassaus trok weer adel en andere lokale potentaatjes ...
Bouwwerken