Verfijn op:

Generaal Maczekstraat Poolseweg (Sportpark)
De Generaal Maczekstraat en Poolseweg vormen samen een oude lint, een ...
Gebieden
Bevrijdingskapellen
De jaren van de Tweede Wereldoorlog waren in velerlei opzicht ...
Bouwwerken
Het Van Koolwijkpark
Tussen de twee wereldoorlogen probeerde Breda zich te profileren als p...
Gebieden
Architecten Korteweg, Verwoerd en Temme
De meest spraakmakende architectencombinatie tussen de twee ...
Personen
Bouwwerken
Reclame voor de Teolin
De Amsterdamse kunstenaar Herman Heyenbroch liet zich bij zijn werk in...
Voorwerpen
Provinciale tuinbouw- tentoonstelling
Aan het Wilhelminapark lag een groot, braakliggend bouwterrein dat sin...
Gebeurtenissen
Trip van Zoutlandkazerne
Trip van Zoutlandkazerne 1912 tot 1913
Vanaf 1906 was de vestiging van een cavaleriekazerne in Breda een bela...
Bouwwerken
De stad krijgt de woeste gronden in eigendom
Op 13 mei 1280 ontvingen de poorters van de stad Breda een belangrijk ...
Gebieden
Wilhelminapark
Wilhelminapark 1892 tot heden
De ondergrond van het huidige Wilhelminapark was eigendom van de staat...
Gebieden