Westrik

Gebieden
1150 tot heden
  • Westrik in 1964 voordat een deel van de bebouwing werd gesloopt voor de zuidelijke uitbreidingsplannen van Prinsenbeek (foto: C.Th.Lohmann,collectie stadsarchief Breda, id.CLO272304)  

Westrik was een klein gehucht in de gemeente Princenhage en bestond uit hoeven en huizen langs de voormalige Westriksestraat. In noordelijke richting liep deze straat naar de kern van (Prinsen-)Beek.
De naam Westrik is door samentrekking ontstaan uit Westerwijk. Het behoorde in de middeleeuwen bij de heerlijkheid Gageldonk en lag er dan ook ten westen van. Het achtervoegsel “wijk” is een andere naam voor een nederzetting. 

CHI_28_002_Westrik_1870_low.jpgCHI_28_002_Westrik_lufo_low.jpg
De ligging van het gehucht Westrik op de topografische kaart van 1869 en op een actuele luchtfoto
Na de ontmanteling van de Saval bedrijfshallen heeft er aan de oostzijde van Westrik (inmiddels als straatnaam) archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Naast sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd werden er resten van boerderijen uit de periode 1150-1500 opgegraven. Dat is bijzonder en er lijkt een direct verband te zijn met het gehucht Westrik.

Momenteel zijn aan de west-en oostzijde van Westrik twee nieuwe woonbuurten gebouwd.

Ook interessant

Vaareind (gehucht)
Vaareind (gehucht) 1325 tot heden
Vaareind is een oud gehucht tussen de Leursebaan en de spoorlijn naar...
Gebieden
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgravingen Westrik/Saval  2004-2005
Na de afbraak van de voormalige Saval fabriek, net ten zuiden van ...
Archeologie
Straatnamen Prinsenbeek
Straatnamen Prinsenbeek 1500 tot heden
Prinsenbeek (lang de Beek genoemd) maakte tot 1942 onderdeel uit van d...
Gebieden
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter