Opgraving Karrestraat 24-26 (P&C) 1994

Archeologie
1200 tot 1600
Br 48 94 5 Br 48 94 5

Zicht op het bouwterrein aan de Karrestraat. De gevels aan de straatzijde zijn intact gehouden.

Bij de bouw van de nieuwe Peek & Cloppenburg winkel (inmiddels alweer de voormalige Beijenkorf) aan de Karrestraat 22-26 konden in 1994 in een aantal bouwputten waarnemingen gedaan worden. De werkzaamheden vonden plaats tijdens het aanbrengen van bekistingen voor de betonconstructies. In de jaren daarop werden op het aansluitende terrein van de huidige "Barones" grootschalige opgravingen gehouden.

Br 48 94 topo
Br 48 94 1824
De waarnemingsputjes op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In donkergrijs het aangrenzende archeologisch onderzoek.

Ondergrond

Over het gehele terrein werden delen van een haarpodzol aangetroffen, een bodemtype dat kenmerkend is voor de hoge arme gronden. Hierin werden ook enkele ijzertijd scherven aangetroffen. Op het hoogste gedeelte van het terrein was deze podzol overigens niet meer intact. In de zuidwesthoek van het terrein werd een dubbele podzol aangetroffen. Er werden grote hoogteverschillen gemeten in de natuurlijke bodem. Globaal daalde deze 75 cm van het zuidoosten naar het zuidwesten. Daarbij aangetekend dat de natuurlijke bodem langs de Nieuwstraat weer omhoog komt. Richting voormalige Mosselkreek is de daling nog sterker. Binnen dit dalende reliëf zijn overigens op korte afstanden weer "toppen" en "dalen" zichtbaar zodat er sprake was van een sterk geaccidenteerd terrein met plaatselijk stuifduintjes.

Br 48 94 1a
Br 48 94 2a
Een beeld van de omstandigheden waaronder de archeologen hun waarnemingen moesten verrichten. Rechts op de foto is de achterzijde van het Dameshuis nog zichtbaar.

Ophogingslagen

Datering van deze ophogingslagen (deels akker?) is late dertiende /vroege veertiende eeuw, wat opvallend laat is gezien het karakter van de Karrestraat als een belangrijk deel van de noord-zuidverbinding door het historische centrum.

Oudste bewoning

Boven de oudste ophogingspakketten werden op het zuidelijke gedeelte van het terrein leemvloertjes aangetroffen die te dateren zijn in de 14e /15e eeuw. De datering van een leemvloertje grenzend aan de Karrestraat in de vroege veertiende eeuw is eveneens opvallend jong. Slakkenconcentraties, soms in de vorm van stortlaagjes werden opvallend veel over het gehele terrein gevonden. Bij enkele concentraties was het zand en stukjes daklei meeverbrand.

Br 48 94 3a
Br 48 94 6
Links een fraaie (dubbele) podzolbodem. Rechts: voor de aanleg van een liftschacht moest een deel van een 16e eeuwse kelder worden afgebroken

Bouwsporen

Op het terrein werd slechts de scheidingsmuur tussen Karrestraat 24 en 26 aangetroffen, die op zijn vroegst in de late veertiende eeuw is te dateren. verder zijn er nog enkele funderings- en vloerresten (plavuizen) aangetroffen, die echter door de bouwactiviteiten niet meer gedocumenteerd konden worden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven