Tervoortseweg (Bavel)

Gebieden
1250 tot heden
STR284 Tervoortseweg 19952669 STR284 Tervoortseweg 19952669

De Tervoortseweg in Bavel in de winter. (Foto: Simon Schonck, Openbare Werken gem. Breda, 1991. Beeldcollectie Stadsarchief Breda id. 19952669)

Het oude gehucht Tervoort ligt rond de kruising Dorstseweg – Tervoortseweg. De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Dorstseweg als de gehuchtstraat van Tervoort en de Tervoortseweg de akkerweg van Tervoort.
Een gehuchtstraat is de verbinding tussen boerderijen die samen een gehucht vormen. Een akkerweg ontsluit voornamelijk een akkergebied. Veel van deze wegen hebben een niet nader te bepalen middeleeuwse ouderdom, zegt Leenders. De toponymist Chr. Buiks vond de Voort, de oude aanduiding voor Tervoort, reeds vermeld in 1299. De huidige vorm Tervoort komt al voor in 1400. Het gehucht Tervoort dankt volgens hem zijn naam aan een doorwaadbare plaats, een voorde, in een beek. Via deze voorde kon het verkeer komende uit Bavel zich naar Dorst begeven. De beek waar de voorde in lag was de GiIzewouwerbeek. De voorde is later uiteraard vervangen door een brug. De spelling ‘Tervoort’ is eigenlijk onjuist. Men spreekt immers van een voord of voorde. De spelling zou dus eigenlijk ‘Tervoord’ moeten zijn.
De naam Tervoortseweg werd bevestigd bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Ginneken van 23 mei 1947. Waarschijnlijk bestond de straatnaam tevoren al in deze vorm.

Zandstraat

Tussen de Tervoortseseweg en de Wouwerbeekseg lag volgens Leenders en Buiks een niet meer bestaand straatje, de Zandstraat. Volgens Buiks komt de naam voor in 1761. Volgens hem was dit een straat met zandige bodem.


Lijndonksschoor

Op de overgang van de Tervoortseweg en de Lijndonkseweg naar de Bolbergseweg ligt een bruggetje over de Gilzewouwerbeek. Aanvankelijk werd dit de Lindervoord of Lijndonksevoord genoemd, later het Lijndonksschoor of Bolbergsschoor. Op deze plek passeerde men door een voorde, een doorwaadbare plaats, de Gilzewouwerbeek op weg naar Bavel. Later is hier een ‘schoor’ gebouwd: een eenvoudig bruggetje. De naam Lindervoord wordt genoemd in 1513, 1634, 1699 en 1725, het Lijndonksschoor in 1654, 1699, 1755 en 1800 en het Bolbergsschoor in 1691, 1700, 1713 en 1793. Het bruggetje moet nog officieel een naam krijgen. Lijndonksschoor lijkt het meest voor de hand liggend, aangezien men hierover van Bavel naar Lijndonk fietst.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988). Deel 19 en 20, Tervoort I en II (1986).

A.W. Jansen, Straatnamen voormalige gemeente Nieuw-Ginneken (Nieuw-Ginneken, 1997).

K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven