Sint Ignatiusstraat (Brabantpark)

Gebieden
1931 tot heden
  • Het Sint Ignatiusziekenhuis vanuit de lucht in 1930. De Sint Ignatiusstraat is nog niet aangelegd. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende straten aangelegd die we zouden kunnen beschouwen als boulevards: de Willemstraat, Sophiastraat en omringende straten, de Nieuwe Boschstraat, Nieuwe Ginnekenstraat en Wilhelminastraat, de Parkstraat en Vijverstraat en de Baronielaan. In deze straten herkennen we het voorbeeld van Parijs en Brussel. Later zijn ook nog de Sint Ignatiusstraat, de Helenastraat en de Paulinastraat volgens ditzelfde concept ontworpen.
De boulevards zijn in Breda meestal dertig meter breed. Ze hebben een middenberm, beplant met bomen, in tegenstelling tot lanen, waar de bomen aan de zijkant van de straat staan. Langs de boulevards staan voornamelijk statige herenhuizen en prestigieuze villas. De boulevards binnen de singelring hebben gesloten bouwblokken zonder voortuintjes. Buiten de singels komt ook halfopen en open bebouwing voor, soms met voortuintjes.

Interbellum-boulevard

De Sint Ignatiusstraat is gedeeltelijk al voor de Tweede Wereldoorlog aangelegd als een belangrijke straat met twee rijbanen en een middenberm met bomen. De straat begint bij de monumentale Nassaubrug. In de jaren vijftig is de aanleg voortgezet. We zien hier een ritmische opeenvolging van lage flatgebouwen. De Sint Ignatiusstraat is verderop gecombineerd met winkelcentrum Brabantplein. Op een markant punt aan het einde van de straat staat de torenflat de Bellenakker. We maken hier ook als het ware een reis door de tijd.

Sint Ignatiusziekenhuis

De straat werd in 1931 genoemd naar het in 1923 geopende Sint Ignatiusziekenhuis aan de Wilhelminasingel (tegenwoordig de ROC-opleiding Florijn College). Het ziekenhuis is op zijn beurt weer genoemd naar Moeder Maria Ignatia, de moeder overste van de congregatie Alles voor Allen ten tijde van de bouw.

Literatuur

Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965, ontwerpen aan stad en land (Rotterdam, 2013).
Dorith van Gestel en Peter van Schie, Wat is waardevol aan de Wederopbouwwijken?, in ErfgoedBrief Breda nummer 16, winter 2010-2011.
Leon van Meijel, Evelien van Es, Franz Ziegler, Teake Bouma, Ton van Beek en Pim Caris, Cultuurhistorische gebiedsverkenning naoorlogse woonwijken Breda (1940-1970) (Nijmegen, 2010).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Brabantpark, Heusdenhout en Driesprong
Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen wer...
Gebieden
Brabantplein (Brabantpark)
De Wederopbouwperiode (1940-1965) is een periode geweest van herstel ...
Gebieden
Teteringsedijk (Brabantpark)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
De wederopbouwwijken
De wederopbouwwijken 1950 tot 1965
Na de Tweede Wereldoorlog werd er in hoog tempo gebouwd om volksvijand...
Gebieden
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief